Monthly Archives: mars 2013

Fredrik Segerfeldt på SVT debatt: USA:s medborgarskapsmodell kräver USA:s syn på lägstalöner

Under 1800-talets tyska nationalromantik utvecklades tanken om att blod och jord tillsammans utgör grunden för en grupp människors etnicitet. Det som definierar en person är hennes genetiska släktskap och var hon är född. Blut und Boden blev sedan grunden för den tyska Lebensraum-politiken. Blodet och jorden måste höra, sitta och passa ihop för att vi … Läs mer

Publicerad i Migration