Inspiration

Böcker       Länkar

Rekommenderade böcker

 

 

Philippe Legrain
Immigrants: Your country needs them

 

Robert Guest

Borderless Economics – Chinese Sea Turtles, Indian Fridges and the New Fruits of Global Capitalism

Lant Pritchett

Let Their People Come: Breaking the Gridlock on Global Labor Mobility

Garpar, gipskatter och svartskallar : invandrarna som byggde Sverige

 

Johnsson, Anders (2010)
Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige.

 

 

Nigel Harris
Thinking the Unthinkable: The Immigration Myth Exposed

 

Ian Goldin, Geoffrey Cameron och Meera Balarajan
Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future

Rekommenderade hemsidor, artiklar och rapporter

Migrationsinfo

FORES utmärkta migrations webbplats som innehåller  statistik om migration och integration  i Sverige.

The Cato Institute
Cato Journal, Volume 32 Number 1, Winter 2012 ”Is immigration good for America”
Bryan Caplan, Professor of Economics at George Mason University

”Immigration restrictions trap many millions in Third World misery. Economists’ consensus estimate is that open borders would roughly double world GDP, enough to virtually eliminate global poverty (Clemens 2011). The injustice and harm that immigration restrictions prevent has to be at least comparable to the injustice and harm that immigration restrictions impose.

Philippe Legrain, Opinionsbildare och författare baserad i UK
Artikel om USAs invandringspolitik och öppna gränser

”America should open its borders. Anyone who wants to immigrate to the U.S. should be allowed to, with the bare minimum of bureaucracy. Those already here illegally should be legalized. Open borders would make this country richer, more entrepreneurial–and more secure. Critics object that lawbreaking illegals should not be rewarded. Yet for the most part these people’s only crime is wanting to work hard to earn a better life for themselves and their children–the epitome of the American Dream. They do the jobs that most people spurn: pick fruit, wash dishes, pack meat. Without them America would grind to a halt.”

Rapport: Migration – så funkar det!

Författare: Merit Wagner

” Det svenska näringslivet skulle inte vara vad det är idag utan invandrare. Immigrationen till Sverige har varit oerhört betydelsefull, allt ifrån medeltidens kunskapsimport, via vallonsmidet på 1600-talet till det massiva näringstillskott som invandringen på 1950- och 1960-talen innebar för den svenska ekonomin.”

”Förutom det kulturella utbytet som gör det lättare för länder att handla med varandra, så finns det rent samhällsekonomiska vinster med immigration. Att det blir fler människor som bor i ett land, innebär också att fler jobbar, betalar skatt, handlar och investerar.”

Aftonbladet: Invandrarna säkrar tillväxten i Sverige

Artikel av Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

”Almega vill tvärtom lyfta det positiva med de nya svenskarna. Exempelvis att de är för få. Arbetskraftsunderskottet i Sverige ökar, så de inrikes födda räcker inte till. Samtidigt framförs kritik om att invandrarna inte får jobb, men statistik från SCB ger en positivare bild:

– Antalet förvärvsarbetande har ökat med sammanlagt 250 190 personer mellan 2000 och 2010. Av dem som har fått jobb är 2 av 3 utrikes födda.

– Antalet förvärvsarbetande i Stockholm ökade mellan 2000 och 2010 med cirka 59 000 personer. Av dessa var 31 500 utrikes födda. I Malmö ökade antalet förvärvsarbetande med drygt 36 000 varav 17 000 var utrikes födda.”

 Migrationspolitiken måste bli generösare

Artikel i Expressen av Erik Ullenhag,  Frida Johansson Metso, Ulf Nilsson – Folkpartiet

 ”Vi som fötts i fred och frihet har en medmänsklig skyldighet att ge männi­skor som flyr undan förföljelse en fristad. Sverige för också en solidarisk flyktingpolitik som ger många asyl­sökanden rätten att stanna. Men även den svenska migrationspolitiken behöver liberaliseras. Det faktum att 19 svenska utvisningsbeslut fällts av FN:s tortyr­kommitté visar att lagstiftningen behöver ses över. Folkpartiet vill därför se förändringar i utlänningslagstiftningen som garanterar att Sverige i praktiken följer UNHCR:s rekommendationer.”