Om oss

Migro är ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi driver idén om öppna gränser och kritiserar alla former av hinder som finns idag. Vi vill både bredda och fördjupa den i dag snäva migrationspolitiska debatten, och belysa hur migration bekämpar fattigdom, löser demografiska utmaningar och är ett mer generöst bistånd än alla procentmål världen har skådat. På samma sätt som handelshinder för varor skadar ekonomisk utveckling, skadar murar mot migration mänsklig utveckling.

På Migro publicerar vi löpande artiklar, publicerar rapporter och ordnar seminarier. Vi har gett ut flera böcker och rapporter (se publikationer).

Migro är ett partipolitiskt oberoende och ideellt initiativ.

Följ oss gärna på Facebook och på Twitter.

Kontakt
Rola Brentlin, redaktör: brentlin@migro.se

Caspian Rehbinder, projektledare: rehbinder@migro.se, 073 646 05 27