Publikationer

Vi kallar dem tiggare

Vi kallar dem tiggareDen här boken handlar om de romska migrant­erna. Vi har alla sett dem. På väg till jobbet, mat­affären eller bussen. De sitter med en papper­smugg och ber förbi­­passerande om pengar. Vilka är egentligen människorna som tagit sig till Sverige för att tigga? I Vi kallar dem tiggare gör Rola Brentlin och Aaron Israelson ett försök att ge svar på de frågor som de allra flesta svenskar har ställt sig om tiggare: Är de kriminella? Ska man ge pengar? Ska man förbjuda tiggeri? Boken visar hur en mörk historia av antiziganism och övergrepp mot romer löper som en linje in i våra dagar och debatten o tiggeriet. I Sverige kartläggs tiggarna av rasister på nätet och i många europeiska länder mobiliserar beväpnade paramilitära grupper mot romer på gator och torg. Fattigdom och förtryck manifesteras numera av en utsträckt hand i varenda gathörn över hela kontinenten. Det här är en bok om ett europeiskt problem och dess lösning. Boken släpps snart på Hydra förlag. Anmäl dig till releasen här!

Migrationens kraft

Migrationens kraftInvandringsmotståndet sprider sig över Europa och främlingsfientliga partier stärker sina positioner. Men migration är i själva verket en av vår tids starkaste krafter, en möjlig vinst för såväl den som flyttar, landet hon lämnar och landet hon kommer till. Migration ger människor skydd mot krig och förföljelse, fördubblar storleken på världsekonomin och är den mest effektiva fattigdomsbekämpare vi känner. I Migrationens kraft presenterar Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt på basis av modern forskning ett glödande upprop om varför det borde vara en mänskligrättighet att röra sig över nationsgränser och förklarar varför vi behöver mer migration – inte mindre. Om våra system krockar med invandringen är det systemen vi ska ändra. Människan i sig kan aldrig utgöra problemet. Migrationens kraft ges ut i samarbete med Hydra förlag. Köp boken på Adlibris!

Migration och utveckling

Migration & utvecklingMigration är utan jämförelse det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom. Migranter kan tiodubbla sina inkomster, minska risken 16 gånger att spädbarn ska dö och fördubbla barns skol­ gång. Remitteringarna, de pengar som migranter skickar hem till nära och kära i hemlandet, är mer än tre gånger högre än det globala biståndet. Ändå behandlas människans rörlighet över nations­ gränser mycket sällan som ett utvecklingsverktyg. I stället ses migration främst som ett problem som måste hanteras. Fredrik Segerfeldt visar i Migration och utveckling att migration är det bästa sättet att lyfta fattiga människor till en högre levnadsstandard, och argumenterar för att ökad migration borde vara en del i FN:s kommande uppdatering av millenniemålen Migration och utveckling ges ut i samarbete med Hydra förlag. Köp boken på Adlibris!

Tillfälliga uppehållstillstånd

Ekonomer om migrationIntegrationspolitiken debatteras allt mer intensivt. Ett förslag som lagts av flera partier är att byta ut de permanenta uppehållstillstånden mot tillfälliga uppehållstillstånd. I rapporten Tillfälliga uppehållstillstånd går Caspian Rehbinder igenom för Migro vad forskningen säger om tillfälliga uppehållstillstånd.

I rapporten Tillfälliga uppehållstillstånd kan Caspian Rehbinder konstatera att det skapar sämre arbetsmarknadsanknytning, mer psykisk ohälsa och större kostnader för asylprövningar. Tillfälliga uppehållstillstånd är ett förslag som skulle försämra och inte förbättra integrationen och verkar vägledas mer av populism än en reell vilja att förbättra samhället.

Läs rapporten här!

Ekonomer om migration

Ekonomer om migrationDet hävdas ibland av invandringskritiker att ekonomer världen över inte ser några positiva effekter från migration. Så vad säger egentligen ekonomerna? Migro har gått igenom vad ekonomer säger att ekonomer tycker om invandringens effekter på mottagarlandets ekonomi.

I rapporten har vi sammanställt citat som visar att ekonmer brukar anse att in­vand­ring i all­män­het har positiva effekter på mottagarlandets ekonomi.

Läs rapporten här!

LO ropar på vargen

Inför EU:s utvidgning år 2004 varnade LO för en ökad invandring som skulle leda till social turism och lägre löner. 10 år senare kan vi konstatera att så inte blev fallet. Istället för sänkta löner har vi sett rejäla reallöneökningar och någon social turism har inte ägt rum.

I rapporten går Fredrik Segerfeldt igenom LO:s mer alarmistiska grenars påståenden och konstaterar att de har haft fel. Det är någonting att ha i åtanke när LO idag varnar för konsekvenser av friare arbetskraftsmigration.

Läs rapporten här!

Volymfrågans revansch

Volymfrågans revanschVolymfrågan är tillbaka på agendan – framför allt bland borgerliga debattörer. Fredrik Segerfeldt skriver i Volymfrågans revansch om glidningen i migrationsdebatten samt hur man kan minska kostnaderna utan att minska invandringen.

Läs rapporten här!

Ett öppnare Sverige

Ett öppnare Sverige

Ett öppnare Sverige. Det är en beskrivning av vad vi har fått, men också en beskrivning av vart vi är på väg. De senaste åren har inneburit oerhörda liberaliseringar av migrationspolitiken i Sverige och våra dörrar är mer öppna mot omvärlden än förut.

I den här antologin belyser Erik Bengtzboe, Magda Rasmusson, Hanna Wagenius och Linda Nordlund utvecklingen i Sverige och hur den kan fortsätta på samma väg, mot öppnare gränser, friare rörlighet och bättre integration.

Den här antologin är en del i en fortsatt diskussion om hur Sverige kan bli ett mer öppet land, som tar emot människor i nöd och lockar till sig kompetens från hela världen. För ett öppnare Sverige.

Läs rapporten här!

En arbetsmarknad för alla

En arbetsmarknad för allaDe allra flesta utrikes födda bidrar till svensk ekonomi genom sitt arbete, som anställd eller som företagare. Hela 640 000 personer som är födda i ett annat land går varje vecka till sitt arbete. Nästan var sjätte person som jobbar i Sverige är född utomlands. Invandrare står bakom vart sjätte nystartat företag. Samtidigt har Sverige problem när det gäller invandrares ställning på arbetsmarknaden. I Sverige har utrikes födda 82 procent av de inrikes föddas sysselsättningsnivå. Det är lägst siffra bland alla länder det finns data för. I den här rapporten tittar Fredrik Segerfeldt på de bakomliggande orsakerna till att utrikesfödda hamnar efter på arbetsmarknaden och riktar stark kritik mot den svenska arbetsmarknaden som idag inte ger möjligheter till alla. Läs rapporten här.

Vad säger den senaste forskningen om invandringens påverkan på ekonomin?

Vad säger den senaste forskningen om invandringens påverkan på ekonomin?Lönsamhet inte det främsta argumentet för invandring. Att ge människor på flykt en fristad och möjlighet att söka lyckan på annan ort väger tyngre. Det är också svårt att beräkna de dynamiska effekter som invandringen medför, med speciella kompetenser och entreprenöriella idéer. Det finns dock en koppling mellan uppfattning av den ekonomiska effekten och acceptans för invandring. Därför är det viktigt att också se till vad forskningen säger om de ekonomiska effekterna. I rapporten tittar Rola Brentlin, Jonas Grafström och Jacob Lundberg på den kunskap vi har om invandringens påverkan på statsfinanserna. OECD har kommit fram till att invandringen antingen har en positiv eller mycket liten negativ inverkan på de svenska offentliga finanserna. Rapporten tittar närmare på deras rapport och slutsatser, men även annan forskning redovisas. Läs rapporten här.