Category Archives: Arbetsmarknad

Intervju med Fredrik Segerfeldt i tyska Skandinavien Messe

Fredrik Segerfeldt intervjuas om den svenska arbetsmarknaden på den tyska sidan Skandinavien Messe. Segerfeldt kritiserar den svenska modellen för att skapa utlåsningseffektern, och försvarar istället den fria arbetskraftsinvandringen Läs mer

Publicerad i Aktuellt, Arbetsmarknad, Migration

Vad är svårigheterna för utlandsfödda på arbetsmarknaden?

Sverige tillhör de sämsta länderna i OECD när det kommer till att integrera utlandsfödda på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är 21 procent högre för de som är födda i Sverige än för de som är födda utanför Sverige. Det är en viktig fråga av flera skäl. En högre sysselsättningsgrad är effektivt för såväl statens finanser som för ekonomin … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad, Debatt, Integration

Gästinlägg av Per Tryding: Ökad mobilitet är här för att stanna

Av Per Tryding, vice VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Internationell ekonom, Ph.D. Perioder av tillväxt sammanfaller ofta med social rörlighet och omprövning. Ett ofta använt exempel är sextiotalet och ingenstans var kanske detta mer fallet än i USA. Frågor om jämställdhet svepte över den politiska agendan och hundra år efter amerikanska inbördeskriget skrev president Lyndon … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Arbetsmarknad, Gränskontroll

Helgläsning: Somalier i Minneapolis och andra goda historier

Under kommande veckor kommer migro publicera ett kapitel varje fredag ur antologin Lyckad Invandring där 10 forskare skrivit om några av de många positiva exemplen på hur man kan lyckas med invandring. Boken är utgiven av Tankesmedjan Fores. Första kapitlet heter ”Somalier i Minneapolis och andra goda historier” och är skriven av Benny Carlson som … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration, Nytto, Segregation

Gästinlägg av Isabelle Nilsson från University of Toledo: USA bättre på att inkludera immigranter

Först och främst, det jag skriver här är enbart mina egna tankar gällande ämnet och bör inte förknippas med min professionella position. Argumenten i artikeln skiljer sig mycket från den vetenskapliga filosofi jag följer i mitt dagliga arbete, då den till mestadels följer en empirisk-humanistisk ansats. Jag är medveten om att, given min sociala bakgrund … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad, Assimilering, Integration, Migration

Onyanserad bild av ensamkommande flyktingbarn

I tisdags publicerade Dagens Nyheter en artikel om hur det gått för de ensamkommande flyktingbarn som beviljades uppehållstillstånd under 2006. Artikeln bygger på deras ställning i Sverige 2010 – alltså endast 4 år senare. Slutsatsen är att barnen klarat sig mycket dåligt. Ensamkommande flyktingbarn är en utsatt grupp. Dels kommer barnen till Sverige ensamma, utan … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad, Asyl

Går utanförskap i arv?

Andra generationens invandrare och deras situation lönemässigt och anställningsmässigt har nyligen flytit upp på ytan vilket är en intressant frågeställning. Går utanförskap i arv. Min slutsats är att delvis ja men situationen är betydligt ljusare än vad jag trodde den skulle vara. Lönemässigt är skillnaden liknande den oförklarade standardvägda skillnaden mellan män och kvinnor. Dan-Olof … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration

Arbetskraftsinvandring är social jumping, inte social dumping

Av Mathilde Fasting, Tankesmedjan Civita . Norge har sedan 2004 varit öppet för arbetskraftsinvandring från hela EES. I den norska, likt i den svenska, debatten talar man om arbetskraftsinvandring som «social dumping», alltså att de som kommer, utnyttjas som billig arbetskraft, får låg lön och dessutom pressar andras löner. De flesta som kommer, gör emellertid ett … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration

Hinder för integration

Integrationsfrågan är inte problemet, problemet är att vi inte har hittat lösningen, ännu, där integrationen brister. Problemet är inte heller olösligt. Det finns många goda exempel som visar tydligt att det absolut går att få fungerande integration. Det finns även en hel del saker som behöver göras för att få integrationen att fungera ännu bättre. … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad Tagged ,