Monthly Archives: februari 2013

Det rör sig i rätt riktning

Det rör sig i rätt riktning. För nio år sedan ansåg 55 procent att Sverige tagit emot invandrare i alltför stor omfattning. I dag är den andelen 37 procent. Detta enligt SIFO. Utöver att det är glädjande siffor är de intressanta. 1989 var vi på väg mot en milt sagt ordentlig lågkonjunktur. Idag är vi … Läs mer

Publicerad i Migration

Rola Brentlin i SMP: Migration är lika självklart som fri handel

Migration har i många år medfört en stor samhällsekonomisk vinst för Sverige. Invandrare byggde till stora delar den välfärd vi åtnjuter i dag. Det är absurt att bara associera invandring med utanförskap och problem, skriver Rola Brentlin, redaktör för migro.se och före detta moderat ledamot av Växjö kommunfullmäktige. Moderaternas kommunalråd i Växjö Bo Frank har … Läs mer

Publicerad i Migration

Fredrik Segerfeldt, Johan Norberg och Per tryding i KvP: Stoppa migrationsförmynderi

Vi kan tjäna på att människor söker sig till Sverige för att arbeta. Problemet är inte hur många som kommer till Sverige, utan att vi har en politik som stänger alla dörrar så fort man har kommit in i farstun. Invandrare från fattigare länder är mer produktiva i Sverige än vad de var tidigare, och … Läs mer

Publicerad i Migration

Gästinlägg av Clara Sandelind: Invandring är inte enbart en nationell fråga

Nationalism som politisk idé bygger på att de som delar samma nationella identitet har vissa privilegier. Till exempel är det svenskarna som ytterst har rätt att helt bestämma hur många och vilka invandrare som ska få komma till Sverige. Detta synsätt fördes till exempel fram av Thomas Gür i lördagens SvD (2/2). Han menar att … Läs mer

Publicerad i Migration

Vad säger ekonomerna om migration?

Det hävdas ibland av invandringskritiker att ekonomer världen över inte ser några positiva effekter från migration. Det har också hävdats att vi på migro inte förmedlar “forskningskonsensus” när vi påstår att ekonomer brukar anse att invandring i allmänhet har positiva effekter på mottagarlandets ekonomi, positiva effekter som bland annat Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt beskriver i … Läs mer

Publicerad i Migration