Category Archives: Ekonomi

Slutreplik till Sanna Rayman: Flyktingmottagandet är inte vilken kostnad som helst

Replik på Sanna Raymans svar till mig på Svenska Dagbladets ledarblogg den 25 augusti (scrolla ned en bit). Debatten handlar om kostnaderna för ökningen av flyktingmottagandet (se översikt här). Sanna Rayman medger att kostnaden är mycket liten i förhållande till BNP. Anledningen till att jag tycker att det är viktigt att göra en sådan jämförelse … Läs mer

Publicerad i Debatt, Ekonomi, Migration

Replik till Sanna Rayman: 48 miljarder stämmer inte

Denna replik publicerades på Svenska Dagbladets ledarblogg den 25 augusti: Sanna Rayman skriver i ett blogginlägg att hon står fast vid att den senaste flyktingtillströmningen kostar 48 miljarder – en siffra som jag har kritiserat i Aftonbladet.     Sanna Rayman tycker att man bör räkna kostnadsökningar jämfört med höstbudgeten 2013. Det är så hon … Läs mer

Publicerad i Debatt, Ekonomi, Migration

Missvisande att flyktingkostnaderna ökar med 48 miljarder

I dag intervjuas Migros Jacob Lundberg i Aftonbladet angående Migrationsverkets nya prognos för kostnader för flyktingsmottagande. Han konstaterar att siffran 48 miljarder i ökade kostnader som nämnts av bland annat Svenska Dagbladets ledarsida är missvisande, framför allt eftersom man inte brukar plussa ihop kostnader för flera år. Vi är ju vana att diskutera utgifter på … Läs mer

Publicerad i Aktuellt, Ekonomi, Migration

Li Jansson: Falska kalkyler från Sverigedemokraterna

Under många år har kostnader och intäkter som rör invandringen till Sverige nästan betraktats som en statshemlighet. Bristen på transparens har bidragit till en mytbildning om kostnadernas omfattning, vilket nu utnyttjas av krafter som Sverigedemokraterna. Det är därför angeläget att analysera huruvida besparingar inom migrationspolitiken är av den storlek som Sverigedemokraterna påstår. Invandringens kostnader och intäkter … Läs mer

Publicerad i Debatt, Ekonomi

Invandringspolitiken kostar miljarder

Upprätthållandet av Sveriges invandringsreglering sysselsätter tusentals personer och kostar miljardbelopp. Detta uppmärksammas sällan av personer som annars gärna debatterar invandringspolitikens kostnader. En mer liberal invandringspolitik skulle innebära stora besparingar hos Migrationsverket, polisen, domstolarna och Kriminalvården. Förra året medförde handläggningen hos Migrationsverket utgifter på nästan 3 miljarder kronor enligt årsredovisningen. Dessutom kostade migrationsärenden domstolarna 1,5 miljarder … Läs mer

Publicerad i Ekonomi, Gränskontroll, Migration

Helgläsning: Somalier i Minneapolis och andra goda historier

Under kommande veckor kommer migro publicera ett kapitel varje fredag ur antologin Lyckad Invandring där 10 forskare skrivit om några av de många positiva exemplen på hur man kan lyckas med invandring. Boken är utgiven av Tankesmedjan Fores. Första kapitlet heter ”Somalier i Minneapolis och andra goda historier” och är skriven av Benny Carlson som … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration, Nytto, Segregation

Går utanförskap i arv?

Andra generationens invandrare och deras situation lönemässigt och anställningsmässigt har nyligen flytit upp på ytan vilket är en intressant frågeställning. Går utanförskap i arv. Min slutsats är att delvis ja men situationen är betydligt ljusare än vad jag trodde den skulle vara. Lönemässigt är skillnaden liknande den oförklarade standardvägda skillnaden mellan män och kvinnor. Dan-Olof … Läs mer

Publicerad i Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration

Kulturen och biologin hos svenskar är undermålig

När de skandinaviska invandrarna kom till USA under förr-förra skiftet av århundrade utgjorde de det amerikanska socio-ekonomiska bottenskiktet. De var bland de mest outbildade, desperata och undernärda. Flyttvågen från Europa var väl värd att benämnas massinvandring. Många Europeiska länder såg stora andelar av sin befolkning pröva lyckan utanför dess gränser, 1.3 miljoner svenskar begav sig … Läs mer

Publicerad i Ekonomi, Migration

Arbetskraftsinvandring är social jumping, inte social dumping

Av Mathilde Fasting, Tankesmedjan Civita . Norge har sedan 2004 varit öppet för arbetskraftsinvandring från hela EES. I den norska, likt i den svenska, debatten talar man om arbetskraftsinvandring som «social dumping», alltså att de som kommer, utnyttjas som billig arbetskraft, får låg lön och dessutom pressar andras löner. De flesta som kommer, gör emellertid ett … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Arbetsmarknad, Ekonomi, Migration

Öka migrationen – miljardbelopp att tjäna!

I Sverige i dag är nästan alla för frihandel. Detta är en stor seger för en liberal idékamp som började redan med Adam Smith och David Ricardo. Vi får alla lära oss logiken på samhällskunskapen: genom att handla med varandra kan länder specialisera sig på aktiviteter de är relativt bra på. Båda parter tjänar på … Läs mer

Publicerad i Ekonomi Tagged