Det nya USA?

Numera är jag en utvandrare. Bopålarna är nedslagna i USA men jag kommer tillbaka till Sverige och blir därmed en del av invandringsstatistiken som ett visst parti ondgör sig över. USA var länge det stora invandrarlandet. Vi svenskar vet det för en tredjedel av Sveriges befolkning lämnade under en kort tidsperiod svälten, fattigdomen och det religiösa förtrycket i Sverige.

Nu är tiderna annorlunda. USA som en gång var världens ljus, flimrar svagt. Ekonomin stagnerar och gränserna stängs. Sverige är det nya USA. Människor med idéer som vill bygga en framtid kommer till Sverige från hela världen. Vi är ett av de ekonomiskt mest framgångsrika länderna i OECD som snabbt stiger i välståndsligan. Under de senaste åren har Alliansen och Miljöpartiet liberaliserat möjligheten att komma hit mer än de flesta andra länder. Allt medan Stefan Löfven skyllde arbetslösheten på invandrarna och Jimmie Åkesson bara skällde.

Att människor med nya idéer kommer till Sverige spelar roll eftersom idéer är det som är värt något i dagens ekonomi. Antalet arbetade timmar avgör inte värdet på det man skapar – kundernas behov avgör. Företaget SSAB producerar stål, 2012 hade de runt 8 000 anställda, omsatte 39 miljarder – och gjorde nästintill noll vinst. Bolaget Mojang, som nu säljer spelet Minecraft till Microsoft för 18 miljarder, hade 40-talet anställda och gjorde en vinst på 800 miljoner efter skatt.

Länder som sluter sig kommer oundvikligt inte producera något nytt utan stannar i gamla fotspår. Som nobelpristagaren i ekonomi Friedrich von Hayek formulerade det – mångkultur är ramverket för konkurrerande utopier. De idéer och seder som är bra lever kvar och frodas. Ibland har Sverige legat före och påverkat andra kulturer och ofta har vi tagit intryck utifrån och anpassat oss. Att stänga världen ute är inte ett alternativ. De som lovar att stängda gränser ska skydda jobben lovar inget annat än en stig som leder rakt ner i fattigdom.

Jag träffade en flykting från Irak innan jag åkte till USA. Jag uttryckte att vi inte visste hur glada vi svenskar borde vara för att bo i det här landet. Han sa ”Hur glada ni borde vara, det är jag som ska vara glad – jag hade någonstans att fly till”. Han har rätt. Förlorar vi öppenheten här finns det inte många andra länder att fly till, inte heller för oss om vi skulle behöva det. De många av oss som har flera generationers släkt i Sverige har avlägsen släkt i USA som flydde svält och förtryck i Sverige. Några kom tillbaka och andra skickade hem idéer.

Om Sverige ska vara ett land som rör sig framåt där vi alla på lång sikt blir rikare måste vi hålla gränserna öppna. Om det hade varit vi som gett frihetsgudinnan till USA i gåva, med bronsplattan med inskriptionen ”Keep, ancient lands, your storied pomp! cries she With silent lips. Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door!” hade det varit dags att be om att få tillbaka henne och placera henne vid Öresundsbron. Vi är det öppna landet med framtiden för oss. USA må ha mycket hjärta men de måste öppnas mer. Förändra er eller dö, som Reinfeldt hade sagt.

Jonas Grafström

Gästforskare George Mason unviersity,

 

This entry was posted in Debatt, Frihet, Ideologi. Bookmark the permalink.