Det rör sig i rätt riktning

Det rör sig i rätt riktning. För nio år sedan ansåg 55 procent att Sverige tagit emot invandrare i alltför stor omfattning. I dag är den andelen 37 procent. Detta enligt SIFO. Utöver att det är glädjande siffor är de intressanta. 1989 var vi på väg mot en milt sagt ordentlig lågkonjunktur. Idag är vi mitt i en men välviljan är ändå hög.

Utvecklingen ser ut som nedan, frågan i topp:

Tycker du att Sverige tagit emot invandrare i alltför stor omfattning eller har det skett i ungefär lagom omfattning eller borde vi ha tagit emot fler?

  • 2013:

Alltför stor omfattning: 37 procent
Lagom omfattning: 48 procent
Borde tagit emot fler: 9 procent
Vet ej: 6 procent

  • 2004:

Alltför stor omfattning: 55 procent
Lagom omfattning: 34 procent
Borde tagit emot fler: 6 procent
Vet ej: 5 procent

  • 2002:

Alltför stor omfattning: 50 procent
Lagom omfattning: 38 procent
Borde tagit emot fler: 10 procent
Vet ej: 2 procent

 

Peter Wolodarsik skriver ”Förra året sökte 7.814 flyktingar från Syrien asyl i Sverige. Om detta ska beskrivas som vårt största samhällsproblem, då har vi antingen mycket små bekymmer eller så har debatten förlorat sina rimliga proportioner.”

Jag tror att debatten har fått orimliga proportioner. Det finns en krympande men högljudd klick som i veckan har fått ljuset på sig. Näthatarna.

Vi övriga är tämligen eniga om att när grannens hus brinner är det inte läge att stå och tjafsa om priset för att låna ut trädgårdsvattenslangen. Syrien brinner, inte bara metaforiskt. Vi kan kanske inte stoppa våldet men vi bör utan tvekan lindra det vi kan. 7814 flyktingar var positivt. 60 000 ligger dock döda i Syrien, vem förordar en sådan politik? De som vill stänga gränserna har nått att fundera på.

Ett lite orosmoln finns på himlen. Idéprogram, undantaget Centerpartiets utkast till sådant, är oftast lika olästa som Camilla Läckberg är av Svenska Akademin. Migrationsminister Tobias Billströms medarbetare borde ha påmint honom inför förra söndagens framträdande i Agenda om att ett parti som inleder idéprogrammet med ”människan är utgångspunkten …” kan fundera på om de bör ha en minister som säger ”volymer” och ”flöden” om människor.

Billström utspel rimmar illa med nyckelmeningen i moderaternas idéprogram ” Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet.”

/ Jonas Grafström

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.