Fredrik Segerfeldt diskuterar fri invandring i Axess-TV

Info om programmet:

 Fri invandring – hot eller möjlighet?

 Talare: Peter Elmlund – ”Migration och staden”, Fredrik Segerfeldt – ”Migrationens kraft – därför behöver vi öppna gränser”, Adam Cwejman.

Invandring och integration hör i en värld med stark befolkningstillväxt, krig och globalisering till den moderna tidens mest brännande frågeställningar och rör vid två av de mest grundläggande principerna i ett öppet och liberalt samhälle: fri rörlighet och äganderätt.

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.

Se programmet här

 

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.