Frida Johansson Metso: Brasiliansk livräddningspolitik

frida_011Brasilien dundrar in på den flyktingpolitiska scenen och gör det ingen annat gör: Öppnar lagliga vägar ut för Syriens flyktingar.

Idag finns 3 000 asylsökande och något fler erkända flyktingar i världens sjätte största ekonomi och femte största land. Få av dem är från Syrien men det håller på att ändras. Mellan 2011 och 2012 hade över tusen syrier sökt visum till Brasilien. Ändå har bara 300 av dem lyckats ta sig dit eftersom visum regelmässigt nekas den som misstänks vilja söka asyl. Så är systemet uppbyggt och få länder är villiga att rucka på det. I förra veckan skedde det osannolika ändå: Nu får syrier visum just på grund av asylskäl. Brasilianarna känner krigets fasor – miljontals av dem har syriska släktingar.

Flyktingpolitiken är ovanligt spännande även här hemma just nu. Centerpartiet vill att asyl ska kunna sökas på svenska ambassader. En folkpartistisk arbetsgrupp förespråkar, liknande Brasilien, att inresevisum ska beviljas den som behöver söka asyl. Skillnaden mot Centerns åsikt är att folkpartisterna inför en skyddsdimension i själva visumet och att politiken ska vara EU-gemensam. Jag är partisk i diskussionen mellan alternativen, jag har jobbat med FP-gruppens förslag. Asylvisum är motsatsen till dagens system. Istället för att neka visum när skyddsskälen är starka ska det motsatta ske. Ju värre en konflikt blir desto mer sannolikt ska det vara att få bifall på sin ansökan om inresevisum. Visumansökan prövas utomlands och asylprocessen sker som vanligt i Sverige. Jag tror det sista är viktigt, och därför är jag något tveksam till Centerpartiets förslag.

Som en nödlösning för enskilda kan Centerns ambassadförslag vara ett viktigt alternativ. Men när många flyr samtidigt? Få ambassader är rustade för asylprövningar. För den som behöver lämna sitt land är en längre väntetid vid ambassaden svår. Även i grannländer riskerar prövningen att påverkas av konflikten, rättssäkerheten riskerar att bli lidande. En annan farhåga är att asylprocessen blir mindre granskad om den sker utanför Sveriges gränser. Därför tror jag mer på att ge det vanliga visumet en skyddsdimension.

Folkpartietgruppen har ännu ett förslag. Vid urskillningslöst våld, som i Syrien, föreslås att visumkrav tillfälligt avskaffas helt. Ambassader har en tendens att slå igen när situationen blir farlig och överbelastade grannländer stänger sina gränser – något som riskerar drabba syrier nu när Turkiet, Jordanien och sedan augusti även Libanon inte längre släpper in alla asylsökande. I det läget ger varken asylvisum eller asyl vid ambassader skydd.

Brasilien visar att det är möjligt att välja en livräddningspolitik. Syrienåtgärden är det starkast lysande exemplet men inte det enda. Brasilien har nyligen börjat ta emot kvotflyktingar, sett över lagstiftning och tog ett stort flyktingansvar efter förstörelsen på Haiti. Landet är förstås långt borta från sin fulla potential, men vad vi ser är ett politiskt ledarskap som väljer att systematiskt blir mer flyktingvänligt. Det inspirerar.

Artikeln publicerades på www.flyktingbloggen.org.

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.