Gästinlägg av Christofer Fjellner: En gränslös värld borde vara den självklara utgångspunkten

Vad  är skillnaden mellan fri invandring och fri rörlighet? Ingenting egentligen, förutom att begreppen tycks utlösa helt olika reaktioner. När  någon talar om fri invandring hörs direkt en klagosång om hur orealistisk och  världsfrånvänd en sådan idé är. Det talas om hur vi måste förhålla oss till  sakernas tillstånd, och hur vi ska ha en flykting- och migrationspolitik som utgår “från verkligheten”.  Men  då någon talar om fri rörlighet hörs andra tongångar. Det begreppet har en helt  annan laddning.

Som europaparlamentariker tänker jag direkt på EU:s fyra friheter: fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Inom EU tar  de flesta av oss dessa friheter för givna. Att bli stoppad och förvägrad inresa  till Italien under bilsemestern skulle vi snarast uppfatta som kränkande. Vi har blivit så vana vid idén om fri rörlighet inom EU att allt som kan tänkas hota den gör oss väldigt upprörda.

I Sverige går traditionen om fri rörlighet och öppna gränser längre tillbaka än  så. För ett land som byggt sitt välstånd på export har öppenhet varit avgörande.  Vi gick också med i EU för att vi ville vara delaktiga i utvecklingen av ett  gränslöst Europa. Det är åtminstone så jag ser på mitt eget uppdrag: att arbeta  för öppna gränser och för rivna murar. Ett sådant Europa ansågs en gång i tiden  vara helt orealistiskt. I dag är vi i vissa avseenden redan där, och i andra  avseenden är det den självklara målbilden.

Men  världen är större än Europa, och jag skulle vilja dra en parallell till  internationell frihandel. Det är idag en väldigt vedertagen idé att frihandel  mellan världens länder gynnar ekonomisk utveckling för alla. Med minskade tullar  och hinder för handel ökar volymerna och omsättningen, samtidigt som specialisering, konkurrens och innovation främjas. 

Motståndet  mot frihandel handlar inte längre om någon ekonomisk teori som sjunger tullens  och kvotens lov, utan om praktiska hinder, särintressen och en ovilja till omställning. Jordbruksvaror, textilprodukter och elektronik – det finns alltid  något land som önskar sig särbehandling för att “skydda” en viss industri. Och  det finns säkerhetskrav, hygienkrav och en uppsjö regleringar och bestämmelser  som gör det svårt att träffa överenskommelser mellan länder. Men oavsett dessa  problem – själva ambitionen och målsättningen med den internationella  handelspolitiken är tydlig: handel ska bli lättare och tullarna ska sänkas.

Givetvis  finns det vissa som motarbetar denna riktning – men de är i minoritet. Den stora  och brett förankrade visionen om framtidens värld handlar om gränslöshet och  internationalisering. Men  borde inte denna framtidsvision gälla för något mer än tröjor, bilar och socker?  Exempelvis människor? Borde det inte vara lika självklart – eller till och med  mer – att också människor borde få röra sig fritt över gränserna och få ta del  av denna gränslösa värld?

Egentligen tror jag att de allra flesta skulle skriva  under på detta: en gränslös värld är det givna målet för framtiden. Men, tänker  man kanske, det finns så många politiska problem med fri rörlighet för  människor. Då får det väl vara så! Det finns politiska  problem med alla politiska visioner, det hör liksom till saken. Men vi tar ändå  avstamp i visionerna och låter dessa vägleda hur vi ser på problemen och hur vi  formulerar praktiska lösningar. Varför köper så många idén om fullständig global  frihandel och tullfrihet som ett ädelt politiskt mål, men avfärdar idén om fri  rörlighet för människor som utopisk och ouppnåelig?

Det  borde inte vara någon skillnad mellan hur man ser på de olika typerna av fri  rörlighet. Vill man ha en gränslös värld så vill man, punkt. Att ta ställning för fri rörlighet för människor – för fri invandring – borde därför inte vara  kontroversiellt alls. Det borde vara den givna utgångspunkten och ambitionen för alla som inte vill se en stängd och sluten värld. Hur vi sedan når dit och vilka  lösningar vi behöver – det är vad diskussionen borde handla om.

fjellnerChristofer Fjellner
Europaparlamentariker  (M)

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.