Jacob Lundberg i Norran: Dags att diskutera integration

Jacob Lundberg skriver i Norran att diskussionen kring kostnader för flyktingmottagande hamnat snett. Istället för att handla om hur vi bäst kan få arbete, bostäder och språkkunskaper åt de som kommer hit, har mycket av debatten kretsat kring den okonstruktiva frågan vem som gynnar Sverigedemokraterna.

Kostnaderna för Migrationsverkets hantering av asylärenden syns i statsbudgeten, och måste förstås finansieras, men de många vinsterna av invandringen är inte lätta att sätta siffror på. Handeln med invandrarnas hemländer ökar. I många av Skellefteå kommuns småorter bidrar invandrare till att service på orten, exempelvis i form av en pizzeria, finns kvar. Många av Sveriges största företag är startade av invandrare.

Sverige har varit bra på att omfamna samhällsomvandlingar och teknisk utveckling, även om de på kort sikt kan innebära påfrestningar. Sverige reste inte murar mot omvärlden utan lät billiga kläder slå ut textilindustrin i Borås, eftersom man visste att handel gynnar alla på sikt. I dag kan svenskar köpa importerade kläder till låga priser, samtidigt som arbetare i Asien har kunnat lämna det tunga jordbruket och få relativt välbetalda jobb i textilindustrin. På samma sätt innebär invandringen på sikt vinster för Sverige.

Läs hela artikeln här!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.