Moderata Ungdomsförbundet släpper rapport om fri invandring

Moderata Ungdomsförbundet har publicerat en rapport där de tar ställning för fri invandring. Nedan kan du läsa en artikel av rapportförfattaren Björn Dahlén samt MUF-ordförande Erik Bengtzboe. Rapporten finns att ladda ner här

 

Vikten av en fri(are) värld

När Sverigedemokraterna växer i opinionen har vi som försvarar en friare, öppnare och mer tolerant värld en plikt att göra våra röster hörda, skriver Erik Bengtzboe och Björn Dahlén på MUF.se med anledning av MUF:s rapport om öppenhet publiceras idag.
 

När Sverigedemokraterna växer i opinionen har vi som försvarar en friare, öppnare och mer tolerant värld en plikt att göra våra röster hörda. Sverigedemokraterna förespråkar ett instängt, inskränkt och intolerant Sverige. Moderata Ungdomsförbundet vill se en värld där gränser inte är något hinder, där alla människor respekteras för deras livsval och ett Sverige som är öppet för alla. Detta är i grunden en moralisk fråga. För den som anser att varje människa är född fri måste också försvara alla människors rätt att göra sina egna livsval och att söka lyckan där de själva önskar. En värld där landsgränser både stänger ute och inne människor är den direkta motsatsen till detta.

Vi måste dock se verkligheten för vad den är och dagens Sverige är ett hinder för en fullständig och fri rörlighet. Dagens lagar och regler är en del av problemet och inte en del av lösningen och även om vi skulle vilja så kan vi inte villkorslöst öppna de svenska gränserna. Detta på grund av att staten på ett generöst sätt har bundit sig vid ett stort antal system som omfördelar pengar mellan de som jobbar och de som inte jobbar, samtidigt som det finns mycket höga trösklar in till den svenska arbetsmarknaden. Många nyanlända förpassas på detta sätt till ett utanförskap, långt från möjligheter till egen försörjning. Detta ger också dem som vill stänga de svenska gränserna vatten på sin kvarn. De kan peka på att de svenska systemen inte skulle klara  en fri invandring och tar detta till intäkt för att stoppa invandringen till Sverige.

För oss som tror på friheten är dessa hinder för den fria rörligheten inte omöjliga att överstiga, de sporrar oss snarare. I den rapport som Moderata Ungdomsförbundet i dag släpper om fri rörlighet presenterar vi ett stort paket reformer som skulle göra det möjligt för Sverige att åter sätta den människan i första rummet, istället för systemet. Det handlar om en arbetsmarknad där människor inte stängs ute, ett utbildningssystem som faktiskt ser till att människor får kunskaper för livet och en bostadsmarknad som faktiskt fungerar. Frågor som alla är viktiga för att Sverige ska kunna fortsätta att vara ett av världens bästa länder att leva och bo i.

Idag släpper Moderata Ungdomsförbundet sin rapport om öppenhet och fri rörlighet. Den visar att ökade möjligheter för människor att såväl röra sig in som ut ur vårt land inte bara är önskvärt, utan direkt nödvändigt för att Sverige skall kunna behålla vårt välstånd. Vårt välstånd är direkt beroende av utbyten med omvärlden och migration är nödvändig för att vårt välstånd ska vara långsiktigt hållbart. Vi vill se ett öppnare Sverige och vi kommer motsätta oss alla förslag som är riktade mot ett mer intolerant och stängt Sverige.

Vi är i dag beroende av världen utanför Sverige och vår export, vilken står för 50 procent av vår BNP. Vår totala produktion och hela vårt samhälle går samtidigt från att ha varit tydligt fokuserat på råvaror och industriprodukter till att producera tjänster och på att forska och utveckla nya produkter. Med tanke på att världen ständigt förändras, att nya innovationer ständigt görs och att nya produkter och tjänster ständigt efterfrågas måste vi vara tydligt lyhörda inför vad omvärlden efterfrågar. I synnerhet då vi i allt större utsträckning levererar skräddarsydda tjänstelösningar som på ett ögonblick kan ersättas av nya, framsynta och visionära aktörer. Då kan vi inte isolera oss, utan måste vidga våra vyer mot alla världens hörn.

Fri rörlighet är i grunden en moralisk fråga. Samtidigt måste det hållas i minnet att Sverige på intet sätt är en ö och att vi som bor i detta land inte någon gång kommer att klara att upprätthålla dagens standard om vi sluter oss inåt och är skeptiska mot allt det som finns bortom våra gränser. Gränser ska inte vara något hinder för människor att följa sina drömmar. Det är både en moraliskt och ekonomiskt riktig politik.

Erik Bengtzboe
Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Björn Dahlén
Internationell sekreterare Moderata Ungdomsförbundet

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.

4 Responses to Moderata Ungdomsförbundet släpper rapport om fri invandring

 1. Tobias says:

  Nu har jag läst rapporten. En sak skulle jag vilja tillägga: försörningen för Sfi-studenter. Jag har inte förstått varför de inte kan få sin utkomst från CSN som alla andra studenter; en mindre del som är bidrag och större delen som är lån. Om man är medveten om att det är lån brukar det vara motiverande för studierna.

 2. Tobias says:

  Nu har jag läst rapporten. Mycket bra! Jag skulle dock vilja lägga till en sak: försörjningen för Sfi-studenterna. Jag kan inte förstå varför de inte kan få sin utkomst från CSN som alla andra studenter i vårt land: en mindre del som är bidrag och en större del som är lån. Är man medveten om att det mesta är lån så brukar det vara motiverande för studierna.

 3. Tobias says:

  Blev visst två kommentarer. Det räcker med en!

 4. karl nilsson says:

  Utmärkt bra rapport från muf. Den ger ytterligare skjuts för SD.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *