Ny rapport: Håller Sverige på att gå sönder?

Rapporten finns att ladda ner här: Håller Sverige på att gå sönder?

* I en tidigare version av rapporten fanns felaktiga uppgifter om sysselsättningsgraden bland utrikes födda i EU-15. Detta är nu ändrat. I sak förändrar det inte mycket. I stället för att ligga på femte plats bland EU-15 ligger Sverige på sjunde plats.

fredrik maria

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.