Pressinbjudan: LO fabricerar siffor för att hindra rörlighet

Inför EU:s utvidgning år 2004 varnade LO för en ökad invandring som skulle leda till social turism och lägre löner. 10 år senare kan vi konstatera att så inte blev fallet. Invandringen blev lägre, ingen social turism och istället för sänkta löner har vi sett rejäla reallöneökningar.

Det framkommer i en ny rapport från Stiftelsen Migro, i vilken Fredrik Segerfeldt jämför arbetstagarorganisationens budskap med det verkliga utfallet.

  • LO talade om miljontals arbetstagare från de nya medlemsländerna. De första nio åren kom det drygt 62 000 personer.
  • LO oroade sig för social turism. Personer från de nya medlemsländerna betalar in minst lika mycket till välfärden som de får ut.
  • LO varnade för sänkta löner. Arbetare i privat sektor har fått sjutton procent högre reallön sedan 2004.

– På punkt efter punkt har LO:s farhågor visat sig ogrundade. Det är något att ha med sig i den nutida debatten om arbetskraftsinvandring, säger Fredrik Segerfeldt.

– Det är inga små felberäkningar det rör sig om utan tydligt handlar det om skrämselsiffror för att bilda opinion mot rörlighet, samma taktik används för att stoppa arbetskraftsinvandring idag, forsätter Segerfeldt.

Rapporten, LO ropar på vargen – facklig skrämselpropaganda om migration efter EU:s utvidgning, lanseras på ett seminarium den 27 januari.

Tid: isdagen den 27/1, kl 10-11

Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.

Moderator: Andreas Bergström, vice VD, Fores

Kommentarer av Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet och Erik Larsson, Arbetet.

Frågor: Fredrik Segerfeldt, 0708 806 801

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.