Rapportsläpp och AW: Håller Sverige på att gå sönder?

År 2014 gick Socialdemokraterna till val på att ”Sverige är ett bra land. Men något håller på att gå sönder”. Man byggde upp en känsla med lätt reaktionär touch av ett land i sammanbrott. Det var bättre förr. På motsvarande sätt har invandringskritiska och främlingsfientliga krafter lyckats etablera en bild av att landet håller på att falla ihop, i detta fall på grund av invandringen. Rent allmänt tycks många – som en konsekvens av denna ihärdiga opinionsbildning – ha fått en bild av att Sverige är ett misslyckat samhälle, eller i alla fall ett land som är på väg åt fel håll.

Hur väl stämmer denna bild? Är Sverige nära en kollaps? Om inte, hur påverkas Sverige av domedagsretoriken?

I rapporten ”Håller Sverige på att gå sönder” undersöker Maria Eriksson och Fredrik Segerfeldt bilden av Sverige och hur väl den stämmer överens med verkligheten, både när det gäller jämförelser med andra länder, och jämförelser med Sverige över tid.

Varmt välkomna på rapportsläpp och AW den 20 November på Scandic Malmen. För mer information kontakta brentlin@migro.se eller besök vårt facebook-event

fredrik maria

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.