Rola Brentlin: Migration – och 100 andra frågor

Det känns lite tråkigt att skriva detta – eftersom jag driver en tankesmedja med fokus på migration –men migration, integration och invandring är i verkligheten inte den viktigaste frågan för gemene svensk. Skola, sjukvård, arbete, landets ekonomi, miljö och 16 andra frågor har mer betydelse, om man ska tro TNS-Sifo (se graf nedan). Ja, man kan såklart tolka det som att 42 procent av svenskarna tycker att invandring är viktigt – men i sammanhanget är det inte en avgörande fråga för de allra flesta.

tns

Tänker man efter är det ganska logiskt. Eftersom invandringen i Sverige inte är särskillt problematisk. Jo, invandrare är i högre utsträckning arbetslösa – liksom unga. Detta är mestadels ett arbetsmarknadsproblem. Har man en smal arbetsmarknad med väldigt specifika krav kommer de som inte matchar kraven falla utanför. I övrigt är det inte speciellt problematiskt om man inte har som grundide att invandrarna utgör något dramatiskt hot mot den svenska kulturen.

Det ska också tilläggas att de som skriker högst om att invandrare lever på bidrag blir minst lika sura när de arbetar. Ytterligare ett bevis för att man vrider argument efter sitt mål – i detta fall att minska invandringen.

En annan undersökning placerar invandringen på plats 6 – men med små marginaler till nästkommande frågor. I denna undersökning är det enbart 20 procent som tycker att SD har den bästa politiken för invandring. Vilket betyder att 80 procent inte tycker det. Värt att poängtera.

Dagens väljarbarometer från SCB är också intressant. Man ska ta undersökningar med en nypa salt, speciellt de regionala eftersom urvalet är litet, men det är ändå intressant att i Malmö, den stad som ofta pekas ut för sina problem med invandring, har Miljöpartiet stöd av nästan 20 procent (+10). Det dubbla mot Sverigedemokraternas stöd (som iof också har ökat i mätningen) Det handlar nog i huvudsak inte om invandring – men det är ändå intressant att det parti som profilerat sig i migrationsfrågan och tydligt tar ställning för mer migration ökar i Malmö.

Så vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att domedagsprofeterna som skriker att invandring är den absolut viktigaste frågan har fel. Däremot vill de att invandring ska bli den viktigaste frågan eftersom det är det enda som berättigar deras existens. De kommer därför att fortsätta driva frågan och vrida argument till att alltid uppvisa misär.

Vi driver Migro för att vi också tycker att migration är en viktig fråga. Människans frihet att söka sig dit där hon tror sig kunna skapa ett bättre liv för sig och sin familj är för oss självklart. Därför kommer vi också fortsätta att driva frågan och visa på varför invandring i grunden är bra och vad man kan göra för att exempelvis integration ska fungera bättre. Vi vill ha mer migration, därför ligger det i vårt intresse att det också ska fungera.

De andra partierna ska såklart också prata migration – men det vore orimligt om det vore den främsta debatten i svensk politik. I svensk politik idag finns ett tydligt motstånd mot invandring och ett tydligt ställningstagande för (enligt dagens mätning är det senare större). Men sen finns ju de där 100 andra frågorna som människor bryr sig om.

Rola Brentlin

rola press

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.