Sverige tjänar på oreglerad invandring

I rapporten The Fiscal Consequences of Unrestricted Immigration from Romania and Bulgaria från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, konstaterar Joakim Ruist att Sverige statsfinansiellt gjort en vinst på den fria invandringen. När Bulgarien och Rumänien blev nya EU-medlemmar 2007 valde många länder att införa övergångsregler som begränsade rörligheten från dessa länder – ungefär som de flesta länder gjorde även 2004. Bara Sverige och Finland tillät fri rörlighet från de nya staterna på en gång. Den nya forskningen visar att farhågorna många hade, att invandringen skulle leda till ”social turism” och urholka välfärdsstaten, inte har bäring i verkligheten.

I år avskaffas övergångsreglerna, och de nya EU-staterna får tillgång till resten av Europa. Ruists forskning ger en fingervisning om hur det kommer gå – att förvänta sig statsfinansiella förluster är ogrundat och förmodligen felaktigt. Inte minst, konstaterar Ruist, kan Storbritannien och Irland förvänta sig stora vinster – trots att Storbritannien är det land som försöker stoppa invandringen mest.

– Storbritannien är utan jämförelse det EU-land där man för närvarande anstränger sig hårdast för att begränsa den framtida invandringen från Rumänien och Bulgarien. Detta står i tydlig kontrast till min slutsats att Storbritannien snarare är det EU-land som har starkast skäl att välkomna denna invandring, säger Joakim Ruist.

Läs hela rapporten här!

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.