Sveriges 20 viktigaste röster för fri rörlighet

Ytterligare ett år har passerat och för dem som är intresserade av fri rörlighet & migration har året varit minst sagt händelserikt. Kanske är det de som vill bygga högre murar som just nu hörs mest – men vi vill ta tillfället i akt och påminna om alla de debattörer och politiker som var dag försvarar rörlighet, mångfald och levererar politiska förslag för förbättrad integration.

Därför presenterar vi nedan Sveriges 20 viktigaste röster för fri rörlighet under 2014. Det var inte helt lätt att sätta ihop denna lista, det finns mängder med kloka debattörer som är viktiga för migrationsdebatten – men vi har gjort ett urval av de vi tycker gjort en extra viktig insats under det gångna året, Juryn har bestått av mig själv, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt.

Migro-skribenter har inte varit möjliga kandidater för denna lista – och jag skulle därför vilja ta tillfället i akt att tacka Jacob Lundberg, Jonas Grafström, Caspian Rehbinder, Clara Sandelind, Sofia Nerbrand, Dilsa Demirbag-Sten och Frida Johansson-Metso för deras insatser under året. Även mina jurykollegor, Johan & Fredrik, som varit flitiga debattörer under året ska såklart ha ett varmt tack.

Gott nytt & frihetligt 2015!
Rola Brentlin, Ordförande Migro

Sveriges 20 viktigaste röster för fri rörlighet  – 2014

fredrik1. Fredrik Reinfeldt – Partiordförande för Moderaterna och fd Statsminister

Motivering: Under Fredrik Reinfeldts ledning drev alliansen igenom en liberalisering av Sveriges migrationspolitik och gav fler människor en möjlighet att ta sig till Sverige för att arbeta eller söka skydd. Den ledare i Europa som tydligast tagit ställning för fri rörlighet och emot främlingsfientlighet och populism.

Sagt: Jag kommer nu att vädja till Svenska folket, att öppna sina hjärtan för dem mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen. Sommartal 2014

 

carola2. Carola Lemne, VD svenskt Näringsliv

Motivering: Stark röst för rörlighet och mobiliserar näringslivet mot protektionism och murar. Slår hål på myter om att invandrare stjäl svenska jobb och tar debatten mot fackliga organisationer som vill begränsa invandring.

Sagt: Det är bekymmersamt att LO, som nu spelar en avgörande roll i Socialdemokraternas valrörelser, tagit på sig rollen att bygga murar mot omvärlden. Det är varken konstruktivt eller framåtsyftande. Vi vill göra tvärtom: göra det enklare för de som vill komma hit och hjälpa oss bygga Sverige. Det handlar inte bara om synen på ekonomi och tillväxt. Det handlar också om synen på människor och på Sverige. DN debatt, 2014

johanna3. Johanna Jönsson, Riksdagsledamot för Centerpartiet och migrationspolitisk talesperson

Motivering: Kort efter att ha tagit över ansvaret för migrationspolitiken inom Centerpartiet visade Jönsson att hon är redo att ta debatten och föra en konstruktiv diskussion om invandring. Debatterar utifrån såväl fakta som en tydlig ideologisk värdegrund.

Sagt: Jag har en vision om fri rörlighet och öppna gränser. Just nu är det viktigare än någonsin att så många som möjligt vågar stå upp för den visionen. Valmaterial 2014

 Läs också Jönssons bidrag, krama en rasist, till antologin Tolerans: 29 röster mot rasism

li jansson grön 5004. Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega

Motivering: Stått bakom Sveriges skarpaste granskning av Sverigedemokraternas budgetar samtidigt som hon otröttlig presenterar nya förslag för förbättrad integration.

Sagt: Statsminister Reinfeldt vädjade om att det svenska folket ska öppna sina hjärtan för dem som nu flyr undan krig. Lika viktigt är att stat, kommun och parter går från fagert tal till en integrationspolitik som faktiskt fungerar. Almegabloggen 2014

maria5. Maria Ferm, Riksdagsledamot Miljöpartiet

Motivering: Otröttlig försvarare av asylrätt och flyktingmottagande – driver frågan om fler lagliga och säkra vägar in för asylsökande in i Europa. Även varit en viktig röst för att förbättra för flyktingar och papperslösa i Sverige genom frågor som papperslösas rätt till sjukvård och skolgång och familjers rätt att kunna återförenas.

Sagt: När asylrätten är ifrågasatt är den som viktigast att försvara. Twitter, 2014

 

andreas6. Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.

Motivering: Slår med sin forskning hål på myter om invandringens kostnader och visar på hur svensk arbetsmarknadslagstiftning håller invandrare utanför.

Skrivit: När hypoteserna ställs mot varandra visar det sig att flera av de vanligaste idéerna helt saknar förklaringsvärde. Länder där människor uppger hög tolerans mot invandrare (Sverige är ett sådant) har om något större problem med arbetsmarknadssegregation än länder med hög främlingsfientlighet. Inte heller tycks invandrares utbildning, andelen invandrare i befolkningen eller graden av anställningstrygghet spela någon roll. DI, 2014

Läs också Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden – partiernas lösningar är otillräckliga

 

erik7. Erik Larsson, LO-tidningen Arbetet

Motivering: Driver på debatt och ifrågasätter myter inom det egna lägret kringom att invandrarna tar jobben och sänker lönerna. Viktig kraft inom den fackliga rörelsen för fri rörlighet.

Sagt: Att säga att invandringen ­dumpar löner är kraftigt överdrivet. ­Invandringen påverkar knappt lönerna alls på den svenska ­arbetsmarknaden. Arbetet 2014

Läs också – Invandring skapar inte arbetslöshet

 

sakine8. Sakine Madon, Politisk redaktör Norran

Motivering: Visar att anti-rasistiskt engagemang inte är begränsat till vänsterplakat med tomma slagord. Anordnade tidigare i år en manifestation mot rasism för de som inte är bekväma att demonstrera med politiska huliganer. Tar dagligen kampen mot identitetspolitik och bemöter generaliseringar om människor mot såväl extremvänster som extremhöger.

Sagt: Antirasism bedrivs bäst genom kunskap och ett envist engagemang – tillsammans med demokrater. Norran 2014

 

federley9. Fredrik Federley, Europaparlamentariker (C)

Motivering: Gav röst till de mest utsatta när han gav svar på tal till Sverigedemokraternas kampanj mot romska tiggare under Europavalrörelsen. Som svar på SDs ”Stoppa det organiserade tiggeriet” kom han snabbt ut med affischer med budskapet: Organiserat tiggeri är en myt. Organiserad rasism är på riktigt!

Sagt: Tidigare generationers bondeförbundare och centerpartister manade till kamp och lät aldrig engagemanget för de svagaste eller kampen mot totalitära läror falna. Det ska inte heller vi göra. SVT Opinion 2014

 

karin10. Karin Svanborg-Sjövall, VD Timbro

Motivering: Startade som ny VD för Timbro ett europeiskt samarbete mellan tankesmedjor bland annat för att främja diskussion om fri rörlighet.

Sagt: Jag ser fram emot att trappa upp vårt opinionsarbete, inte minst till stöd för den fria rörligheten och den inre marknaden. Timbro, 2014

 

 

 

 

11 – 20 – utan inbördes ordning

Rasmus Törnblöm, Ordförande MUF

Viktig röst för den fria rörligheten inom Moderaterna – inte minst genom sitt uppdrag att forma morgondagens Moderata makthavare.

Alexandra Ivanov, Ordförande för Fria Moderata Studentförbundet

Drev under valrörelsen en kampanj med fokus på fri rörlighet och att riva murar – principfast röst för fri rörlighet.

Tove Livendahl, politisk redaktör Svenska Dagbladet

Balanserar ett försvar för mångfald med att driva på allianspartierna för nödvändiga reformer

Hanna Wagenius, Ordförande CUF

Visar att ideer hör hemma även i partipolitikens korridorer

Linda Nordlund, Ordförande LUF

Orubblig försvarare av friare gränser – leder framtidens folkpartister mot friare fronter.

Svend Dahl, Chef för Liberala Nyhetsbyrån

Påminner om vikten av humanism inom högerns idedebatt.

Viktor Banke, biträdande jurist på advokatbyrån Nichols & Co

Viktig röst i flyktingdebatten som står upp för humanism och reder ut rättsliga aspekter av asyl

Magda Rasmusson, Språkrör Grön Ungdom

Tar de svagaste i försvar – viktig röst som påminner om vikten av humanism och medmänsklighet

Rickard Olseke, migrationsexpert, fristående konsult Röda Korset

Upplyser om fakta kring flyktingpolitiken och slår hål på myter och missförstånd

 Mattias Svensson, författare och liberal debattör

Påminner om att ett annat samhälle är möjligt, ständig försvarare av mänskliga rättigheter och friheter.

 

Skärmavbild 2014-12-31 kl. 19.47.50

 

 

 

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.