Arbetskraftsinvandring stöttas av Svenska fackförbund

LO vill ändra reglerna för arbetskraftsinvandring så att ”arbetsmarknadens parter” – läs LO – ska göra en bedömning av om det finns arbetskraft i Sverige som kan fylla vakanser, innan det blir tillåtet att rekrytera från utanför EU. Det kallas arbetsmarknadsprövning, men går även under devisen ”svenska jobb till svenskar”.

Utåt visar LO upp en enad front i frågan. Men vid närmare granskning visar det sig att LO är rejält splittrat i frågan. En sammanställning av hur de olika LO-förbunden ställer sig visar följande:

  • Åtminstone 6 av 10 av LO:s medlemmar tillhör ett förbund som inte vill se, eller är tveksamma till, en arbetsmarknadsprövning (929 891 av 1 486 964).
  • Utöver dessa tillhör ytterligare nära 1,9 miljoner arbetstagare andra fackliga organisationer (Saco, TCO) som inte heller vill se en prövning.
  • Det innebär att mer än 2,8 miljoner av de cirka 3,4 miljoner fackligt anslutna arbetstagarna i Sverige tillhör fackförbund som inte vill se en arbetsmarknadsprövning.
  • När LO argumenterar för införandet av en arbetsmarknadsprövning är det således minoriteternas intresse på arbetsmarknaden som styr. Även splittringen inom LO är tydlig.
This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.