Author Archives: Fredrik Segerfeldt

Migrationsdebattens kärnpunkt

Om en fattig människa från ett fattigt land skulle kunna flytta till Sverige och tiodubbla sin levnadsstandard, Om denna tiodubbling innebär att personen i fråga får endast hälften så hög levnadsstandard som de som idag arbetar i Sverige, Om denna ur svensk synvinkel låga levnadsstandard är den enda möjligheten för personen i fråga att tiodubbla … Läs mer

Publicerad i Debatt, Migration

LO – en sekellång tradition av invandringsmotstånd

I en rapport som LO släppte i maj 2013, Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen, antyder organisationen att dess politik i frågan grundas i en omsorg om migranterna. Det står att ”LO har aldrig varit emot arbetskraftsinvandring”, och ”Fackets uppgift är inte att stänga ute någon från arbetsmarknaden.” Sedan dess har arbetarrörelsen använt … Läs mer

Publicerad i Arbetskraft, Debatt, Gränskontroll, Migration

Fredrik Segerfeldt debatterar kåkstäder i Aftonbladet TV

Fredrik Segerfeldt debatterar kåkstäder i Aftonbladet TV mot Karin Rågsjö (V). Se debatten här!

Publicerad i Aktuellt, Migration

Segerfeldt debatterar arbetskraftsinvandring mot LO

Missa inte debatt mellan Fredrik Segerfeldt och LO om arbetskraftsinvandring. Läs mer om eventet här!

Publicerad i Aktuellt, Migration

Arbetskraftsinvandring stöttas av Svenska fackförbund

LO vill ändra reglerna för arbetskraftsinvandring så att ”arbetsmarknadens parter” – läs LO – ska göra en bedömning av om det finns arbetskraft i Sverige som kan fylla vakanser, innan det blir tillåtet att rekrytera från utanför EU. Det kallas arbetsmarknadsprövning, men går även under devisen ”svenska jobb till svenskar”. Utåt visar LO upp en … Läs mer

Publicerad i Debatt, Migration

Fredrik Segerfeldt: Mare nostrum blev Dödens hav

”Att fångas av havet”. Det var det folk verkade prata om i baren, på amerikansk college-engelska inne i hörnet, på högljudd och självsäker tyska framme vid disken och på stillsam franska precis bredvid oss, där tapastallrikarna tömdes i långsam takt. Vi var i Tarifa, på Spaniens sydspets. Ett ställe dit ungdomar från hela världen vallfärdar … Läs mer

Publicerad i Debatt, Migration

Rasismens hierarkier

– Vad skiljer en arab från dig? Jag var 18 år och bodde i Frankrike. Det var 1980-tal, med Jean-Marie LePen och en öppen och uttalad anti-arabism som ännu inte fått sin religiösa fernissa, sin täckmantel av terrorskräck. Jag reagerade med ilska mot en för mig förbluffande aggressivitet mot invandring och mot perspektivet med Frankrike … Läs mer

Publicerad i Migration

Varför dina utgångspunkter, i stället för mina?

”Ingen vågar ta i problemet.” ”Vi måste kunna diskutera frågan.” Det är två vanliga fraser i invandrings- och integrationsdebatten. Jag har aldrig förstått någon av dem. Den första frasen förutsätter, ja kräver, att man accepterar utgångspunkten att vi har ett integrationsproblem som har skapats av invandring från människor från fattiga länder. Och att det perspektivet … Läs mer

Publicerad i Integration, Metadebatt, Migration

Fredrik Segerfeldt på SVT debatt: Arbetarrörelsen bidrar till flyktingars död

Varje år dör tusentals människor som försöker ta sig till Europa. De drunknar på havet eller kvävs ihjäl i dolda utrymmen i lastbilar. Det som lockar är frihet och välstånd. De flesta som flyr gör det från dysfunktionella samhällen som saknar såväl politisk som ekonomisk frihet, där de förnekas såväl sina mänskliga rättigheter som möjligheten … Läs mer

Publicerad i Migration

Fredrik Segerfeldt på UDs utvecklingsblogg: Migration är mänsklig utveckling

Post2015-panelens rapport bygger vidare på den FN-agenda som sätter internationellt ”samarbete” och ”globalt partnerskap” i centrum för utvecklingen. Man kan se denna fokus som ett resultat av en ohelig koalition mellan västliga ledare med ambitioner att för väljarna visa sig engagerade i fattiga människors öde och utsugande ledare i fattiga länder som vill ha mer … Läs mer

Publicerad i Migration