Dilsa Demirbag-Sten i DN: Jag blir illa berörd av hur debatten förs

Det är något i den anti­rasistiska debatten som skorrar rätt rejält.  När det puttrar på lågvarv märker man inte så mycket av det men när  volymen höjs blir det nästan outhärdligt.

Flera debattörer har på sistone belyst ett grundläggande fel i det  offentliga samtalet om rasism. Hur och varför har vi hamnat i denna röra  där kloka personer talar över huvudena på varandra? Till en början var  det inte lätt att sätta fingret på vad det var som orsakade disharmonin i  bruset. Men om man följer spåren till de mest aggressiva debatterna  kring rasism ser man ett tydligt mönster. Oavsett om det gäller debatten  kring Ruben Östlunds film ”Play” eller Stina Wirséns figur Lilla  Hjärtat är det som om samtalet inte förmår lyfta från person.

Jag känner varken Östlund, Wirsén eller Jonas  Thente, som är senaste man till rakning, men det är svårt att inte bli  illa berörd av den aggressivitet mot deras personer som fullkomligt  dryper på och mellan raderna i angriparnas inlägg. Man kunde nästan tro  att det är Östlunds, Wirséns och Thentes blotta existens som skapar  rasismen. Man borde kanske ha korsfäst dem och på så vis löst hela  dilemmat med rasism.

Så fort någon gör ett försök att lyfta diskussionen till en mer  principiell nivå är genast någon annan där och pekar ut namn och  personer. Varför ägnas så mycket energi och så många texter åt att  analysera personer som man inte känner och vars förmodat omedvetna  rasistiska åsikter fastställs utifrån den numera väletablerade  moralmall, enligt vilken ras, kön, klass och etnisk tillhörighet är  variabler som avgör vem som har mandat att säga vad? Få verkar ha  betänkligheter över att individer tvingas stå till svars för det de inte  kan välja: föräldrar, hudfärg, födelseland.

Var jag själv hamnar är jag inte riktigt klar över.  Jag är visserligen kvinna, invandrad och född i arbetarklass, men  förvirrande nog betydligt mörkare i hyn än min pakistanske vän och  politiskt liberal. Jag är dock övertygad om att det finns en ansvarsfull  antirasist som känner sig manad att informera mig om vad för slags  invandrare jag är. Sak och person blir oftast i den svenska debatten om  rasism detsamma och därför blir frågan omöjlig att diskutera på en mer  principiell nivå. Synd att så mycket tid, medialt utrymme och  tankeverksamhet slösas bort på något som är irrelevant och ointressant.

Vi vet ju att det inte handlar om privata personfixeringar. Vad som  ser ut som personliga vendettor skulle inte kunna lägga sig som en våt  filt över samtalet om det inte fanns förutsättningar för det. Vad är det  som föder behovet av att personifiera den motsatta ståndpunkten? Är  kampen om utrymme i våra medier så hård att frilansande skribenter  tvingas vara övertydliga med sitt eget varumärke för att vinna medial  plats och kanske fler uppdrag?

Varför har just kulturjournalistiken kommit att mer  handla om person än om sak? Har den allt fattigare mediebranschen  tvingat kloka människor att plaska runt i en ankdamm till den grad att  antirasism numera förkroppsligas av en handfull aktörer som på fullt  allvar tror sig besitta någon form av helig kraft som tillåter dem att  avgöra om någon är rasist eller inte?

Kanske lägger redaktörerna ut beställningar av texter för att skapa  en känsla av aktualitet och het debatt. Kanske präglas också  kulturjournalistiken av den där ängsliga och överbelånade medelklassen  som alla pratar om. Kanske har kulturjournalistikens allt sämre  ekonomiska villkor krympt sikten. Det har hur som helst inte fört  samtalet framåt.

Dilsa Demirbag-Sten

Artiklen publicerades i DN 1/12-2013

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.