Fredrik Segerfeldt, Johan Norberg och Per tryding i KvP: Stoppa migrationsförmynderi

Vi kan tjäna på att människor söker sig till Sverige för att arbeta. Problemet är inte hur många som kommer till Sverige, utan att vi har en politik som stänger alla dörrar så fort man har kommit in i farstun. Invandrare från fattigare länder är mer produktiva i Sverige än vad de var tidigare, och mångdubblar sin levnadsstandard även om de skulle få låga löner med svenska mått mätt. Dessutom bidrar migration till ökad kompetens, både för migranten och för mottagarlandet. Bara genom att komma från ett annat land till Sverige kvalificerar sig många invandrare som experter på språk, kultur och lokala förhållanden i sina forna hemland. Den stora frågan är vad Sverige gör för fel som inte tar bättre till vara på invandrarnas kompetens.

Människor i invandrarens ursprungsland tjänar på migrationen eftersom utvandringen minskar utbudet på arbetskraft och därmed driver upp lönerna. Till exempel steg de mexikanska lönerna med åtta procent när mexikaner utvandrade till USA mellan åren 1970 och 2000. Dessutom har många invandrare kvar band till sina ursprungsländer vilket inte minst syns på hur många som skickar hem pengar till anhöriga.

Invandringen stimulerar mottagarlandets ekonomi genom ökad arbetsdelning, utökade möjligheter till skalfördelar, fler innovationer, mer företagande, en rörligare arbetsmarknad och stimulerad ut rikeshandel.

Med mer öppna gränser är det dessutom enklare för människor att flytta, både inom och mellan länder, om de inte är nöjda med sin livssituation, vare sig det handlar om jobb, skolor för barnen eller boendemiljön. Öppenhet innebär ökad valfrihet.

Dessutom är migration inte längre någon engångsföreteelse. Redan bland de svenska utvandrarna som sökte sig till USA på 1800-talet fanns många som återvände, och i dag kan vi i än högre grad förvänta oss att människor både invandrar och utvandrar flera gånger under sina liv.

Bland migrationsmotståndarna talas det ofta om invandringens kostnader, men är det verkligen invandrarna som kostar? Med föråldrad politik både i integrationspolitiken och på arbetsmarknaden uppstår kostnader för att människor inte tillåts ta ansvar för sina egna liv. Det orsakar en strid ström av stora kostnader för skattebetalarna.

Vi skulle kunna tjäna på fri arbetskraftsinvandring, men då måste invandrarna få både förutsättningar och ansvar för att försörja sig själva och utforma sin egen integrationsprocess. Det kräver en systemförändring med stöd från framför allt arbetsmarknadens parter. Dålig politik kan aldrig generera vinst, bara kostnader.

per johna fredrikPer Tryding är  Vice VD för Sydsvenska Handelskammaren och är idag värd för bokpresentation av ”Migrationens Kraft” i Malmö idag.

Artikeln publicerades i KvP 6/2-2013

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.