Inbjudan Rapportsläpp: En arbetsmarknad för alla – så kan integrationen förbättras

De allra flesta utrikes födda bidrar till svensk ekonomi genom sitt arbete, som anställd eller som företagare. 640 000 personer som är födda i ett annat land går varje vecka till sitt arbete. Nästan var sjätte person som jobbar i Sverige är född utomlands. Invandrare står bakom vart sjätte nystartat företag.

Samtidigt har Sverige problem när det gäller invandrares ställning på arbetsmarknaden.I Sverige har utrikes födda 82 procent av de inrikes föddas sysselsättningsnivå. Det är lägst siffra bland alla länder för vilka data finns tillgängligt.

Varför är Sverige sämst på integration? Den frågan har Fredrik Segerfeldt utforskat i rapporten “En arbetsmarknad för alla – så kan integrationen förbättras

I rapporten har Fredrik Segerfeldt tittat på de bakomliggande orsakerna till att utrikesfödda hamnar efter på arbetsmarknaden och riktar stark kritik mot den svenska arbetsmarknaden som idag inte ger möjligheter till alla.

Varmt välkomna till rapportsläpp och diskussion!

Panel:

Jasenko Selimović,  Statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag

Farbod Rezania, Ansvarig för Integrations och mångfaldsfrågor hos Svenskt Näringsliv

Moderator: Rola Brentlin, Migro

(ytterligare paneldeltagare uppdateras inom kort)

Datum: Torsdagen den 23 maj
Tid: 09.30 – 11.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Wallenbergsalen

Anmälan: brentlin@migro.se

En arbetsmarknad för alla – så kan integrationen förbättras har getts ut inom ramen för nätverket Migro och med stöd från Svenskt Näringsliv. event5

 

 

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.