Ny rapport: En arbetsmarknad för alla – så kan integrationen förbättras

Varför är Sverige sämst på integration? Den frågan har Fredrik Segerfeldt utforskat i rapporten En arbetsmarknad för alla – så kan integrationen förbättras.

De allra flesta utrikes födda bidrar till svensk ekonomi genom sitt arbete, som anställd eller som företagare. 640 000 personer som är födda i ett annat land går varje vecka till sitt arbete. Nästan var sjätte person som jobbar i Sverige är född utomlands. Invandrare står bakom vart sjätte nystartat företag.

Samtidigt har Sverige problem när det gäller invandrares ställning på arbetsmarknaden. I Sverige har utrikes födda 82 procent av de inrikes föddas sysselsättningsnivå. Det är lägst siffra bland alla länder för vilka data finns tillgängligt.

I rapporten har Fredrik Segerfeldt tittat på de  bakomliggande orsakerna till att utrikesfödda hamnar efter på arbetsmarknaden och riktar stark kritik mot den svenska arbetsmarknaden som idag inte ger möjligheter till alla.

Ladda ner rapporten här!

Migro skulle vilja rikta ett stort tack till Svenskt Näringsliv för deras stöd i vårt arbete med denna rapport samt Jonas Lovéus, som står för omslag och layout.

segerfeldt

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.