Fri rörlighet: Ingen klassisk höger-vänster fråga

Frågan om fri rörlighet för människor är inte någon höger-vänsterfråga i klassisk bemärkelse. I Sverige kallas Sverigedemokraterna för högerextrema samtidigt som Vänsterpartiet är i grunden invandringsvänligt, åtminstone när det gäller flyktingar. Samtidigt har högerregeringen genomfört reformer som gör det möjligt för mer arbetskraftsinvandring.

Den fria rörligheten för människor har både vänner och fiender till såväl höger som vänster. Det var därför vi på Migro har lovat att slå åt både höger och vänster. Här kommer en bugning åt vänster. I den svenska debatten var frågan om vård till papperslösa flyktingar het under våren. Det fanns de som menade att begreppet ”papperslösa flyktingar” var förskönande, och föredrog ”illegala invandrare”. De som föredrog det första uttrycket svarade då med den slagkraftiga formuleringen: ”Ingen människa är illegal”.

För mig som klassiskt liberal är frågan om att få tillgång till något som någon annan betalat inte någon prioriterad fråga, för att uttrycka det milt. Att inte se en människas blotta närvaro på ett territorium som ett lagbrott är ur samma perspektiv dock barockt.

I USA har det länge förts en debatt om ”amnesti” för ”illegala invandrare”. Och precis som i Sverige har begreppen diskuterats. Att undanta människor från deportation är ingen amnesti, har många hävdat. Frågan om ”illegala invandrare” har fått förnyad aktualitet, eftersom Barack Obamas beslut om att låta unga papperslösa arbeta lagligt i USA trädde i kraft i veckan.

Reformen innebär inte att dessa barn till ”illegala invandrare” får uppehållstillstånd eller medborgarskap, utan att de får motsvarigheten till personnummer, så att de kan etablera sig som individer hos myndigheter och annorstädes. Tidigare har de, trots att de kom till USA som barn och kan ha levt och gått i skolan där i över tio år, funnits och verkat i en skuggvärld.

Republikanerna talar om valfläsk och konkurrens om amerikanska jobb, och visar att GOP inte är ett parti att lita på i dessa frågor. Att så många människor väljer en skuggtillvaro i USA framför ett normalt liv i ett latinamerikanskt land visar både vilken skillnad det är i levnadsstandard mellan olika länder och vilken vilja det finns hos människor att skaffa sig ett bättre liv. Alla vinner. Ingen förlorar. Migrationsströmmar är också det kanske bästa betyget på ett lands attraktionskraft. Det är verkligen marknaden i arbete, när människor väljer vilka länder de flyttar till och från. Ett bättre mått på länders kvalitet än alla expertrapporter från FN och internationella konsultfirmor.

Alex Nowrasteh på nyliberala CATO Institute förklarar varför Obamas beslut är positivt, om än otillräckligt. När Ronald Reagan på 1980-talet införde ”amnesti” ökade invandrarna sina inkomster med 15 procent på sex år. Om en liknande amnesti skulle införas idag skulle USAs BNP öka med 1,5 biljoner dollar. Reformen krymper den svarta ekonomin, ökar den ekonomiska effektiviteten och tar bort rädslan för deportation hos miljoner laglydiga människor. Det ekonomiska perspektivet är viktigt. Men det mänskliga är ännu viktigare. För ingen människa är illegal.

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.

7 Responses to Fri rörlighet: Ingen klassisk höger-vänster fråga

 1. Håkan says:

  Det viktiga frågan som hela migro.se duckar för är vem och eller vad som tar ansvar för personerna som kommer hit utan arbete, bostad och inkomst. Att Sverige är ett välfärdsland räcker inte. Utan pengar hamnar man i misär på ett par veckor. Det är ju bara att se hur det gick för de bärplockare som lurats hit från östra Europa och Sydostasien.

 2. Erik says:

  Det är inte liberalt att låta någon annan betala för sina visioner. Fri invandring och fri rörlighet går bara att ha om det solidariska välfärdssamhället avskaffas, gränsskyddet återinsätts och kriminella och dagdrivare förvisas. Ingen är illegal men ingen har rätt att utnyttja någon annans resurser. Fri rörlighet blir dock en högerfråga, då välfärdsmodellen är dess motståndare.

 3. R Ericsson says:

  Kan Sverige ta in 50 miljoner invandrare från Afrika ????

 4. Bengt EO Johansson says:

  Jag försöker göra en kommentar, men det går trögt. Det var en väldigt rör(l)ig artikel. Jag tror jag stannar där.

 5. Falkenberg says:

  Fri rörlighet är ingen klassisk höger-vänster-fråga därför att vänstern idag inte är den klassiska vänstern. Den klassiska vänstern var mån om landets arbetare, och skyddade dem mot lönedumpning genom begränsad invandring. Dagens vänster hör hemma i det idéhistoriska arvet efter den intellektuella 68-revolten. Den skiter i arbetarklassen och har mycket litet gemensamt med den klassiska vänstern, annat än en förkärlek för en stark statlig sektor med relativt höga skatter. Ett viktigt moment för ny-vänstern är en dekonstruktion av nation och tradition, och då är inget verktyg bättre än massmigration. Arbetarna visade sig tyvärr vara måttligt interesserade av detta projekt. Ny-vänstern och högern har gemensamt interesse av fri migration, men av helt olika anledninger. Denna oheliga allians dominerar totalt i det politiska Sverige idag. Tyvärr är den svenska valboskapen auktoritetstrogen og inte van med att säga emot, något som har gjort att Sverige idag har en ekstremt hög invandring och en absurd offentlig debatt.

  Det är skrattretande at ”Migro har lovat att slå åt både höger och vänster”. Migro är så politiskt mainstream som man kan bli i Sverige idag, och slår bara hål i luften. Att ett forum som Migro tydligen inte ens känner till den historiska bakgrunden till dagens höger-vänster-allians borde normalt vara mycket märkvärdig, men i Sverige är det egentligen inget som förvånar idag.

  Om illegala invandrare: Att vara ”illegal” betyder att man är på en ort utan tillstånd. Om jag bryter mig in hos dig och börjar använda ditt kök som bostad, är jag en illegal boende. Det vore löjligt att argumentera med att ”ingen människa är illegal” och andra tomma politiska fraser när polisen bär ut mig, lika löjligt som när denna artikel menar att invandrare som är olagligt i Sverige inte ska kallas illegala.

 6. San says:

  Well,
  Jag vill inte kalla de som väller in i landet idag för arbetskraftsinvandring då de utan tvekan är arbetslöshetsinvandring.

  Förstår inte alla dessa naiva människor som fortfarande tror på politikernas bevingade ord ”arbetskraftsinvandring” , det är ju ren och skär lögn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *