Johan Hedin: Öppenheten ligger väldigt djupt i svenska folksjälen

Under kommande 8 månader kommer Johan Hedin (C) att vicka som riksdagsledamot – han har också blivit utnämnd som migrationspolitisk talesman för Centerpartiet. I en intervju med migro berättar Johan om sin syn på fri invandring, integration och framtiden.

Tror du på fri invandring?
Ja. Vem som helst ska kunna komma hit, men man ska försörja sig själv och självklart följa lagen.

Har vi integrationsproblem i Sverige?
Vi har framförallt problem med arbetsmarknad och utbud av utbildning. De sociala problem som finns med exempelvis kriminalitet kommer från att man inte kommer in på arbetsmarknaden.

Varför har invandrare svårare att få jobb?
Finns flera komponenter, dels finns en det en viss misstänksamhet mot människor som kommer från andra kulturer. Men det finns också regelverk på arbetsmarknaden som hindrar nya från att ta sig in. Vi kan inte ändra alla regler eftersom en stor del bestäms av arbetsmarknadens parter – men turordningsreglerna och LAS kan vi ändra. Just de lagstiftningarna skyddar främst dem som har haft anställning länge på bekostnad av de som aldrig haft fotfäste på arbetsmarknaden – vilket framförallt är ungdomar och nykomna. Det är också de som åker först ut vid neddragning, så de drabbas mest av arbetslöshet. Tyvärr vågar inte regeringen angripa detta.

Ökar antalet jobb om man skulle avskaffa LAS och turordningsreglerna?
Man ökar framförallt rörligheten på arbetsmarknaden vilket gynnar alla som står utanför, det gynnar till och med dem som står innanför. LAS hindrar folk från att byta jobb, man vill inte riskera att hamna sist in.  Även om du har möjlighet att komma till en bättre organisation och utvecklas eller om du tycker att chefen är en skitstövel så hindrar reglerna dig från att byta. 

Ger vi en för dyster bild av vad som sker?
Ja, det tror jag. Det finns ju de som adresserar de som problem som finns och har ärliga avsikter med det, men ibland är det svårt att urskilja dem från de som oavsett hur bra invandringen skulle funka ändå inte vill ha hit några människor från andra länder. Öppenhet är en central fråga för varje liberal person – öppenhet för handel, öppenhet för människor.

Vill Svenska folket ha stängda gränser?
Nej, öppenheten ligger väldigt djupt i svenska folksjälen. Vi har alltid haft mycket utbyte med resten av världen vilket inte är så konstigt – vi är ett litet land i Europas utkant. Det som tog Sverige från att vara ett fattigt land till ett rikt land var liberalisering och reformer för öppenhet. Fri handel och möjlighet för utländska investerare att investera i Sverige. Det var synd att dörren till Sverige delvis stängdes på 60-talet på initiativ från LO som menade att ökad invandring hotar jobben för de svenskfödda. Då kunde man inte längre komma till Sverige av andra skäl än asylskäl – det blev konstigt när de enda som flyttar hit är människor som var tvungna.

Vad vill du åstadkomma på migrationsområdet under din tid i riksdagen?
Jag vill försöka göra världen lite bättre! Under hösten vill jag koppla grepp om migrationspolitiken och dess utmaningar. Allt kommer inte hinnas göras på 8 månader, men jag vill fortsätta driva frågan inom centerpartiet för att det sedan ska kunna bli regeringspolitik.

Vad tycker du om migro?
Jättebra initiativ! Den här rösten behövs i den här debatten! Vi måste värna öppenheten. Jag tror inte att den är hotad för öppenhet är det enda som är långsiktigt hållbart. Det vore fruktansvärt om vi hamnar i en situation där vi har en stark politisk efterfrågan efter mindre öppenhet.

Läs gärna Johans artikel i Kvällsposten om migrationspolitik!

 

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *