Migrationsdebattens kärnpunkt

Om en fattig människa från ett fattigt land skulle kunna flytta till Sverige och tiodubbla sin levnadsstandard,

Om denna tiodubbling innebär att personen i fråga får endast hälften så hög levnadsstandard som de som idag arbetar i Sverige,

Om denna ur svensk synvinkel låga levnadsstandard är den enda möjligheten för personen i fråga att tiodubbla sin levnadsstandard,

Skulle du vara för det då?

Det är detta som är den centrala konflikten i migrationsdebatten.

De tre ”om:en” kan nämligen tas bort.

Fredrik Segerfeldt

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.