Migro i SvD: Tröttsam mytbildning om rasistiskt Sverige

Rola Brentlin och Fredrik Segerfeldt från Migro skriver på Svenska Dagbladet om myten att Sverige skulle vara ett mer rasistiskt land än någonsin. I själva verket är det tvärtom – Sverige sticker ut som ett oerhört tolerant land i alla internationella jämförelser.

Det sysselsättningsgap som finns mellan inrikes och utrikes födda har andra förklaringar, som bland annat Andreas Bergh visat tidigare, och som även en tidigare rapport för Migro har konstaterat.

Läs hela artikeln här!

This entry was posted in Aktuellt, Migration. Bookmark the permalink.