Ny rapport: Ett öppnare Sverige

Ett öppnare SverigeEtt öppnare Sverige. Det är en beskrivning av vad vi har fått, men också en beskrivning av vart vi är på väg. De senaste åren har inneburit oerhörda liberaliseringar av migrationspolitiken i Sverige och våra dörrar är mer öppna mot omvärlden än förut.

I en ny antologi från Migro belyser fyra ungdomsförbundsledare utvecklingen i Sverige och hur den kan fortsätta på samma väg, mot öppnare gränser, friare rörlighet och bättre integration.

Erik Bengtzboe, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, skriver om arbetskraftsmigration och andra reformer som gjort Sverige öppnare.

Magda Rasmusson, språkrör för Grön Ungdom, skriver om flyktingpolitiken och framtida reformer som krävs för öppenhet.

Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, skriver om bostadspolitikens roll i integrationspolitiken.

Linda Nordlund, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, skriver om rasismens utbredning i Sverige, och hur den kan bekämpas.

Vår förhoppning är att den här antologin kan vara en del i en fortsatt diskussion om hur Sverige kan bli ett mer öppet land, som tar emot människor i nöd och lockar till sig kompetens från hela världen. För ett öppnare Sverige.

Läs rapporten här!

This entry was posted in Debatt. Bookmark the permalink.