Några ord från redaktören

Nu har Migro återvänt till fastlandet efter årets Almedalsvecka där vi lanserade vår nya bok Migration och utveckling – att resa sig ur fattigdom, författad av Fredrik Segerfeldt.

Boken behandlar vilken effekt migration har globalt och fokuserar framförallt på migranten själv, istället för mottagarlandet. Budskapet i grunden är mycket tydligt – migration måste börja ses på som ett utvecklingsverktyg och vara ett vapen i kampen mot den globala fattigdomen. Mer migration. Massinvandring är ett positivt begrepp.

Över fyra hundra personer kom till vårt event. Fyrahundra personer som, med några få undantag, är överens om principen om fri rörlighet.

Vi pratar ofta om att främlingsfientligheten har normaliserats i takt med Sverigedemokraternas delaktighet i det parlamentariska systemet. Men även idén om friare invandring har normaliserats i takt med att debatten polariserats.

Två partier i Sveriges riksdag har diskuterat idén om fri invandring. I senaste valet fick de gemensamt närmare 22 procent av svenska folkets röster. Frågan om invandring spelar en större roll – men det betyder inte att fler nödvändigtvis vill minska den – även de som vill öka den har börjar göra sina röster hörda mer tydligt.

Sverigedemokraternas intåg har spelat roll för denna utveckling – men även försök att stoppa arbetskraftsinvandring från vänsterns sida har bidragit till att göra frågan viktigare och skapa en tydlig åsiktssplittring mellan högern och vänstern.

Efter Almedalen skrev PM Nilsson en krönika i Dagens Industri kring just skillnaden mellan högerns och vänsterns arbete kring rasism, invandring och tolerens. Han skriver bland annat:

Vänsterns antirasism handlar väldigt mycket om konflikt med de som motsätter sig öppenheten som norm. Högerns antirasism är mer lågmäld men bygger ett nytt samhälle. Den ändrar regler, skapar möjligheter, utökar friheten och, vilket är väldigt viktigt, gör ekonomi av den.

Det ligger mycket i detta – det är svårt att se hur vänsterns försök att alienera debattörer till följd av ursprung kan leda till ett öppnare Sverige. Eller fackens kamp för att ställa svenska arbetare mot utländska.

Högern, trots sina brister, spelar en mycket viktig roll i byggandet av ett friare Sverige.

När vi startade Migro för två år sedan kände vi att delar av högern var på väg åt fel håll och målet var att bli en tydlig röst för migration och invandring och driva på en idedebatt kring fri rörlighet inom de borgerliga partiena och den utomparlamentariska högern.

Det känns som att vi, tillsammans med många andra organisationer som också nämns i PM Nilssons text, har lyckats.

Stort tack till alla som besökte vårt event i Visby och även till Isobel och Mattias som gjorde mycket uppskattade inspel i panelen. För er som inte hade möjlighet att närvara i Visby kommer vi ha ytterligare en lansering av boken i Stockholm i augusti!

Rola Brentlin
grundare och redaktör för Migro

This entry was posted in Debatt, Migration, Utveckling. Bookmark the permalink.