Fattigdomsbekämpning försvåras när banker hindrar remitteringar

För att skydda USA från terrorism och narkotika har många banker slutat erbjuda tjänsten att skicka pengar till andra länder. Det finns inga skarpa lagar, men lagstiftare har hotat med hårda åtgärder om bankerna inte undersöker vilka pengar som skickas till andra länder. Hotet har gjort att många banker helt enkelt stänger transaktioner till utlandet.

Det riskerar att slå hårt mot migranters remitteringar till sina familjer i ursprungsländerna. Invandrare i USA som skickar tillbaka pengar till sina familjer måste nu gå via ett mindre antal aktörer med högre transaktionskostnader. Det riskerar att vända den mycket positiva trenden med allt lägre kostnader för invandrare att skicka pengar hem till sina familjer – ett av de absolut viktigaste medel för utveckling vi har.

Fredrik Segerfeldt visar i sin senaste bok Migration och utveckling (Hydra förlag) hur viktiga remitteringarna är för den globala utvecklingen. Remitteringar motsvarar mer än tre gånger det samlade biståndet i världen – men saknar biståndets negativa verkningar på mottagarlandets institutioner. Politik som försvårar detta riskerar att också skada den globala utvecklingen från fattigdom.

Det är förstås viktigt att bekämpa terrorism. Men att begränsa möjligheten att överföra pengar till andra länder är förmodligen inte ett effektivt verktyg – och om man väger det mot kostnaden i form av fördyrade remitteringar och sämre förutsättningar för global utveckling borde valet vara uppenbart. Underlätta remitteringar istället för att försvåra dem – så hjälper vi den globala utvecklingen.

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.