Rola Brentlin i Barometern: Retorik minskar inte utanförskap

Marika Formgren efterlyser på Barometerns ledarsida (27/10) att fler partier av taktiska skäl bör förespråka en reglerad invandring. Hon är också orolig för att migro tar för stor plats i debatten. Det givetvis kul att ett tre månader gammalt ideellt initiativ som migro har fått så stort genomslag i Kalmar – däremot tröttsamt att ytterligare en ledarsida recenserar debatten snarare än att bidra med innehåll.

Vi startade migro för att vi tror att ett samhälle mår bättre av öppenhet. Det är absurt att bara associera invandring med utanförskap och fattigdom. Internationellt och historiskt är migration ett redskap för den invandrade att få större möjligheter och för mottagarlandet att få mer arbetskraft, nya idéer, ökad handel och fler företag.

Migration är inte bara ekonomiskt fördelaktigt. Människor som flyr för sitt liv ska erbjudas en fristad. I Syrien har över 30 000 människor mördats, det motsvarar en mindre svensk stad. 30 000 döda i Syrien är ett problem, inte de 3 000 som lyckats ta sig till Sverige.

Migrationen till och från Sverige är inte ett problem i sig. Arbetskraftsinvandringen byggde till stora delar den välfärd vi har i Sverige och än idag är en stor del av svensk ekonomi beroende av att människor vill komma hit, arbeta och starta företag. Däremot finns det system i Sverige som systematisk håller flera grupper utanför arbetsmarknaden, både unga och utrikesfödda.

Även Formgren skriver i sin artikel att just utanförskapet är problemet. Därför är det viktigt att driva på för en politik som kan ändra detta. Tyvärr verkar Formgren inte vilja ändra innehållet i den politik som förs – hon vill ändra retoriken. Högre tonläge mot invandrare och ytterligare generaliseringar av en stor grupp människor skulle vara konsekvensen. Någon förändring av utanförskapet skulle inte uppnås med retoriska knep. Man underskattar väljarna om man tror att den typen av strategier fungerar.

Det finns många sätt att minska arbetslösheten och minska bidragsberoendet. Förändringar av bidragssystemen, lätta upp den tröga arbetsmarknaden och lägre kostnader för anställning är några sådana exempel. Även att underlätta för företagande är ett viktigt verktyg – 70 000 företag i Sverige drivs av utrikesfödda som anställer 250 000 personer. Dessa kan såklart bli fler.

Men tyvärr har inte Formgren som mål att förbättra den svenska arbetsmarknaden utan målet är att Sverigedemokraterna som parti ska få mindre stöd. Jag tror inte på att driva varken politik eller opinion vars enda syfte är att uttalat förminska eller missgynna ett parti. Politik enbart definierat utifrån ens motståndare har en tendens att bli ganska blek.

Slutligen vill jag bemöta påståendet att migro-skribenter skulle kalla människor som inte är för en fri invandring för rasister till höger och vänster. Jag vill vara mycket tydlig här – vi har aldrig och kommer aldrig att använda ordet rasist på ett sådant slarvigt och felaktigt sätt. Att vara för en reglerad invandring är inte att vara rasist. Vi har själva blivit utsatta för detta senast förra veckan då en av våra skribenter kallades rasist av en kulturskribent på UNT. Vi bidrar inte till en sådan ton i debatten.

Migro kommer fortsätta att driva opinion kring varför ökad migration är bra både globalt och för Sverige. Om Barometern är av en annan uppfattning välkomnar vi en debatt som handlar om faktisk politik och idéer, inte recensioner av debatten eller valtaktik.

Rola Brentlin

En kortare version av artiklen publicerades i Barometern den (1/11) Artiklen kan laddas ner här

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *