Tag Archives: Migration

Ett liberalt migrationsmanifest

Som klassiskt liberal är min viktigaste ideologiska utgångspunkt att minska det tvång som begränsar människans frihet. Det finns inget tydligare eller starkare tvång än statens våldsmonopol. Det är absolut och totalt övermäktigt. Offentlig maktutövning bygger alltid på ett underliggande hot om våld. Alltså vill jag begränsa den makt som stat och kommun har över människor. … Läs mer

Publicerad i Frihet Tagged ,

Jämlikhet över stad, land eller värld?

Rättvis fördelning tycks ligga djupt rotat i människan, om inte biologiskt, så i varje fall kulturellt. ”Varför fick Noa mer glass än Tyra?” En dagisorättvisa. Jämlikhet, som i jämlik resursfördelning, är för vissa både ett nödvändigt och tillräckligt kriterium för rättvisa. Korrelationskonstnärer som Wilkinson och Pickett, författarna till boken Jämlikhetsanden, försöker påvisa att världens alla … Läs mer

Publicerad i Jämlikhet Tagged ,

Immigration restrictions make us poorer

Arguments both for and against open immigration often take place in ignorance of the economics of immigration. It’s important to recognise that immigration has enormous benefits to indigenous populations as well as immigrants. (Full disclosure: I am an immigrant from the Republic of Ireland, but I’ve contributed a lot more in taxes than I’ve used in … Läs mer

Publicerad i Ekonomi Tagged ,