Allt om 48 miljarder-debatten – stor guide!

Detta har hänt

24 juli: Migrationsverket presenterar en prognos över antalet flyktingar och kostnader för dessas mottagande.
13 augusti: Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman skriver att den totala kostnadsökningen är 48 miljarder kronor, utöver höstbudgeten 2013. Siffran får stor spridning i debatten.
20 augusti: Jag (Jacob Lundberg) kritiserar Raymans uträkning i ett blogginlägg och menar att man bör utgå från vårbudgeten och att man inte bör summera utgiftsökningar över flera år. Dagen efter intervjuas jag i Aftonbladet angående inlägget och gör några jämförelser på migro.se.
20 augusti: Anders Borg och Carl Bildt håller presskonferens och presenterar sina beräkningar av budgethålet.
22 augusti: Sanna Rayman svarar mig och står fast vid 48 miljarder.
25 augusti: Jag replikerar. Sanna Rayman svarar direkt i samma inlägg.
26 augusti: Jag slutreplikerar.

En utredning av siffrorna

Sanna Rayman konstaterar att hennes beräkning utgår ifrån höstbudgeten 2013 medan min utgår ifrån vårbudgeten 2014. Men som Anders Borg sade på presskonferensen den 20 augusti tillförde regeringen medel till flyktingmottagningen i vårbudgeten jämfört med i höstbudgeten. Som Sanna Rayman skriver: ”en del av kostnaden [är] hanterad”. Vårbudgeten är fullt finansierad och i linje med regeringens plan för att nå överskottsmålet 2018 (att de ekonomiska utsikterna har försämrats sedan i våras är en annan fråga). Det är förändringarna efter vårbudgeten som behöver finansieras. Detta belopp uppgår till cirka 33 miljarder, utifrån det underlag Migrationsverket lämnade i juli.

Diskussionen förvirras av att Anders Borg höll presskonferens precis i samband med mitt första blogginlägg, och presenterade ”facit”. Borg utgick ifrån vårbudgeten, precis som jag, men presenterade kostnadsberäkningar för hela integrationsområdet (det var framför allt etableringsersättningar till flyktingar som tillkom). Den ackumulerade kostnadsökningen – en siffra som Borg aldrig nämnde men som man kan räkna fram från regeringens underlag – är nu 44 miljarder över 2014–2018. Efter bl.a. avräkningar från biståndet blir beloppet 33 miljarder. Detta råkar vara lika mycket som den första siffra jag räknade fram (som inte tog hänsyn till etableringsersättningar eller biståndsavräkning).

En sammanfattning:

Raymans beräkning (jämfört med höstbudgeten): 48 miljarder
Min beräkning (jämfört med vårbudgeten): 33 miljarder
Borgs beräkning (jämfört med vårbudgeten, inkluderar även etableringsersättning): 44 miljarder
Borgs beräkning efter avdrag från bl.a. biståndsbudgeten: 33 miljarder

This entry was posted in Debatt, Migration. Bookmark the permalink.