Missvisande att flyktingkostnaderna ökar med 48 miljarder

I dag intervjuas Migros Jacob Lundberg i Aftonbladet angående Migrationsverkets nya prognos för kostnader för flyktingsmottagande. Han konstaterar att siffran 48 miljarder i ökade kostnader som nämnts av bland annat Svenska Dagbladets ledarsida är missvisande, framför allt eftersom man inte brukar plussa ihop kostnader för flera år. Vi är ju vana att diskutera utgifter på årlig basis. Enligt samma resonemang kan man konstatera att statens utgifter för kultur och fritid är 65 miljarder fram till 2018. Helt korrekt men inte en särskilt meningsfull siffra.

I går redovisade Anders Borg sina beräkningar av hur mycket som behöver finansieras för att täcka de ökade kostnaderna. Efter avräkning från bistådsbudgeten återstår detta:

2014 2015 2016 2017 2018
Kostnadsökning 482 1 739 6 383 11 813 12 377
Andel av BNP 0,01% 0,04% 0,15% 0,27% 0,27%

(Miljoner kronor i löpande priser.)

Mot slutet av nästa mandatperiod handlar det alltså om 0,3 procent av BNP. Knappast en nationell katastrof.

En jämförelse med hela statsbudgeten ger lite perspektiv:

budget

Eller en jämförelse med hela ekonomins storlek:

bnp

Man kan också konstatera att den svenska ekonomin spås vara 458 miljarder kronor större (inflationsjusterat) 2018 än i år. 12 miljarder i flyktingkostnadsökning är inte så mycket i jämförelse:

bnpokning

This entry was posted in Aktuellt, Ekonomi, Migration. Bookmark the permalink.