Fredrik Segerfeldt: Invandring bekämpar global fattigdom

Fredrik Segerfeldt skriver på Nyheter24 om hur den globala ojämlikheten kan minska med hjälp av invandring.

Det snabbaste och mest effektiva sättet för en människa i ett fattigt, illa fungerande land att höja sin inkomst, förbättra sin hälsa, öka sin läskunnighet och stärka den personliga säkerheten är att flytta till ett rikt, väl fungerande land. Migration är förmodligen det mest effektiva verktyget för att främja mänsklig utveckling på global nivå. Det är utan tvekan det viktigaste vapen som de styrande i rika länder har tillgång till och ensam makt över.

FN:s utvecklingsprogram UNDP delar upp världens länder efter deras grad av ”mänsklig utveckling”, ett sammantaget mått på inkomstnivå, hälsa och utbildning. UNDP konstaterar att migranter från länder med låg mänsklig utveckling som flyttar till rikare länder ökar sin inkomst med i snitt nästan 14 000 dollar, vilket är över tio gånger mer än medelinkomsten i världens fattigaste länder. Migrationen gör också att spädbarnsdödligheten blir i snitt 16 gånger lägre och att skolgången fördubblas.

Debatten om invandring har varit allt för fokuserad på konsekvenserna för mottagarlandet. För den som är engagerad i globala utvecklingsfrågor borde detta komma i andra hand. Nu är det dags för utvecklingsetablissemanget, i Sverige och i resten av den rika världen, att ge migrationen den plats på agendan som frågan förtjänar. Sverige bör gå i täten för att på internationell nivå driva frågan om ökad migration från fattiga till rika länder.

Läs hela texten här.

This entry was posted in Aktuellt, Fattigdomsbekämpning, Migration, Utveckling. Bookmark the permalink.