Fredrik Segerfeldt på SVT debatt: Arbetarrörelsen bidrar till flyktingars död

Varje år dör tusentals människor som försöker ta sig till Europa. De drunknar på havet eller kvävs ihjäl i dolda utrymmen i lastbilar.

Det som lockar är frihet och välstånd. De flesta som flyr gör det från dysfunktionella samhällen som saknar såväl politisk som ekonomisk frihet, där de förnekas såväl sina mänskliga rättigheter som möjligheten att skapa sig ett drägligt liv. Skillnaden mellan politisk flykting och ekonomisk invandrare är ofta vag, åtminstone för migranterna själva.

Men de möter i bästa fall en kall hand, i vanliga fall taggtråd och maskingevär, och i sämsta fall en fasansfull död på vägen. Europa har skapat en fästning som syftar till att hålla människor ute. Vi säger nej till att ta emot människor som riskerar att dödas, eller som helt enkelt bara vill ha ett bättre liv.

Det finns i Europa främst två krafter som vill hålla människor borta. Det är dels olika främlingsfientliga partier, som Sverigedemokraterna och dess systerpartier runt om på kontinenten. Den andra är fackförbunden och deras politiska partier, i Sverige främst LO och Socialdemokraterna.

Åtminstone de senaste 40-50 åren har arbetarrörelsen gjort allt i sin kraft för att hindra att människor från andra länder ska kunna flytta till Sverige för att arbeta. I övergången från 1960- till 1970-tal stängde de gränserna för arbetskraftsinvandrare. Vid EU:s utvidgning på 00-talet ville de inte ge medborgare från de nya medlemsländerna tillgång till svensk arbetsmarknad. Och de var hårda motståndare till den nya arbetskraftsinvandring som regeringen har infört. Som historikern Zeki Yalcin har visat i sin avhandling har LO ända sedan slutet av andra världskriget varit en organisation som är negativt inställd till människor från andra länder.

Det är inte så konstigt. LO:s främsta funktion är att utgöra en kartell, och sådana har som mål och drivkraft att kontrollera och begränsa utbudet. I detta fall av människor. Det är delvis därför de upprätthåller höga trösklar in på svensk arbetsmarknad, vilket gör det väldigt svårt för någon från ett fattigt land att kunna försörja sig här genom lönearbete.

Resultatet av denna politik är det är svårt att ta sig in i Europa på laglig väg. Men det hjälper inte. Friheten är så mycket större och levnadsstandarden så mycket högre i Europa att våra gränshinder inte kan stoppa dem som vill ta sig hit. Det enda murarna åstadkommer är att det blir dyrare och farligare att migrera. Människor som flyr förtryck och misär måste förlita sig på människosmugglare för att illegalt ta sig in i Europa.

Ju högre stängsel vi sätter upp, desto mer tjänar smugglarna. Och därför drunknar utsatta människor vid våra kuster. LO och likasinnade bär ett tungt ansvar för katastrofer som den utanför Lampedusa.

Läs hela artikeln här
This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.