Riv muren

Håller du med om vårt budskap till Barroso? Skriv under brevet här!

 

Ordförande Barroso,

Tragedierna i Lampedusa, som krävt hundratals liv, visar åter behovet av att öppna upp fler lagliga vägar in i Europa.

Varje år dör människor på väg till Europa för ett bättre liv i frihet. Mer än 17 000 dödsfall har dokumenterats av flyktingorganisationen United när människor har försökt att ta sig till Europa de senaste två decennierna – och bara en liten del av dödsfallen kommer till kännedom.

Medelhavet har av FN:s flyktingorganisation UNHCR utnämnts till 2011 års dödligaste vattenväg efter att ha tagit fyra liv om dagen.

Migration är inget hot mot Europa och den mur som byggts upp måste monteras ner.

Migration är en av vår tids starkaste krafter, en möjlig vinst för såväl den som flyttar, landet hon lämnar och landet hon kommer till. Migration ger människor skydd mot krig och förföljelse, dubblar storleken på världsekonomin och är utan jämförelse den mest effektiva fattigdomsbekämpare vi känner.

Vi vill påminna om ett tal som gavs 1987 av en annan världsledare om murar som stängde ute människor från delar av Europa.

We welcome change and openness; for we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall.

Vi som skriver under detta uppmanar dig att se över dagens regelverk och montera ned muren runt Europa. Mr Barroso, tear down this wall!

 

Mr Barroso pic 2

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.