Jacob Lundberg i Liberal Debatt

Jacob Lundberg skriver i Liberal Debatt om varför fri invandring är vår tids stora liberala stridsfråga, och beskriver varför det aldrig är försvarbart att begränsa människors rörelsefrihet för att värna välfärdsstatens nuvarande utformning.

Förutom de moraliska argumenten finns det goda ekonomiska argument för fri invandring. Välfärdsekonomins första teorem säger att den fria marknaden kommer att resultera i ett optimalt utfall så länge det inte finns några marknadsmisslyckanden. Ett borttagande av begränsningar av arbetskraftens rörlighet skulle öka världens välfärd genom att arbetskraften kan flytta till de platser där den är mer produktiv. Eftersom man får betalt efter sin produktivitet har arbetarna intresse av att flytta till högproduktiva länder. Den osynliga handen fungerar.

Läs hela artikeln här!

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.