Ny rapport: Invandring & statsfinanserna

Lönsamhet inte det främsta argumentet för invandring. Att ge människor på flykt en fristad och möjlighet att söka lyckan på annan ort väger tyngre. Det är också svårt att beräkna de dynamiska effekter som invandringen medför då invandrare kommer med speciella kompetenser och entreprenöriella idéer. Många av Sveriges största företag är startade av invandrare.

Det finns dock en tydlig koppling mellan uppfattning av den ekonomiska påverkan och acceptans för migration – därför är det viktigt att också se till vad forskningen säger om effekterna.

Under 2013 fick vi ny kunskap om invandringens påverkan på statsfinanserna. OECD:s rapport International Migration Outlook 2013 tittar på ekonomisk påverkan (exklusive dynamiska effekter) av invandrare i 27 rika länder, inklusive Sverige, och kommer fram till att invandringen antingen har en positiv eller mycket liten negativ inverkan på de svenska offentliga finanserna.

Då rapporten är en av de mest omfattande på temat har vi valt att titta närmare på den och redovisa dess slutsatser. Vi berör även en del annan forskning.

Rola Brentlin, Jonas Grafström och Jacob Lundberg.

Läs rapporten här

 

This entry was posted in Aktuellt, Migration. Bookmark the permalink.