Luf: Gör arbetsinvandring friare!

Tove Henriksson och Joakim Rönnbäck från Liberala ungdomsförbundet skriver i Upsala Nya Tidning om att rörligheten för arbetskraft måste fortsätta stärkas.

En av de viktigaste uppgifterna för rikspolitikerna under nästa mandatperiod är därför att värna och utveckla ett tillåtande system för arbetskraftsinvandring. Detta gäller den arbetskraftsinvandrade dataspecialisten som i snitt skapar tre nya jobb i Sverige. Men det gäller också den utan specialistkunskaper. Båda medför positiva effekter till hela samhället när de utövar sin rätt att verka här. Öppna gränser för arbetskraft möjliggör växande handel och samarbete mellan Sverige och andra länder. Det banar väg för välstånd för såväl den enskilde som för Sverige och ursprungsländerna.

Läs hela artikeln i UNT här.

This entry was posted in Aktuellt, Arbetskraft. Bookmark the permalink.